reklama

 
banan webhosting

Zaostřeno na Štýrský Hradec

Hlavní město Štýrska a druhé největší město Rakouska se rozkládá na březích řeky Mur v místech, kde se rozlévá do kraje. Ačkoliv archeologické nálezy potvrzují existenci sídla již kolem roku 800 našeho letopočtu, první bezpečné zmínky pocházejí až z roku 1128.
Graz, název města, se odvozuje patrně od slovanského gra dec, malý hrad. Hradec patřil rodu Traungau, Babenbergům a od roku 1233 Habsburkům. Městská privilegia však získal od krále Rudolfa I. až před koncem třináctého století. Mezi lety 1379 a 1619 jej Habsburkové postupně měnili v pevnost, která dokázala čelit nepřátelským útokům Turků. Ve městě vzniklém na křižovatce cest mezi severem a jihem kontinentu po sobě zanechaly stopy mnohé kultury. Dodnes patří staré město s křivolakými uličkami, kostely, kláštery, paláci i bohatě zdobenými měšťanskými domy k nejzachovalejším v Evropě. Architektonické prvky typické pro německé země se střídají s uměním pocházejícím z Balkánského poloostrova a ze středomoří. Návštěvníci doslova procházejí staletími: střídají dobu renesance, gotiky i baroka, sledují stopy historismu a secese až k současnosti. Právě pro jedinečnost a zachovalost městského jádra se Štýrský Hradec dostal v roce 1999 na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

ZÁMECKÝ VRCH
Nad městem leží v nadmořské výšce 473 metry Zámecký vrch (Schlossberg) zpřístupněný strmou pozemní lanovkou již od roku 1894. Sem do parku si chodí lidé odpočinout nebo se pobavit. Například do přírodního divadla, které zaujalo místo bývalých podzemních kasemat. Z Hodinové věže na vrcholu Schlossbergu se otevírá nádherný výhled na město, do údolí řeky Mur i na alpské štíty na obzoru. Věž byla postavena v roce 1559 a počátkem devatenáctého století málem padla za oběť francouzským okupačním vojskům. Měšťané však symbol města zachránili veřejnou sbírkou. Čas na věžních hodinách odměřují zvláštní ručičky - velká určuje hodiny, malá minuty. Přesně obráceně, než jak jsme zvyklí. Záměna dokládá, že v minulosti lidé tolik nespěchali jako my dnes. Docela dobře si vystačili jen s hodinovým ukazatelem časomíry. Minutový přidali mnohem později. Kus dál od Hodinové věže stojí Zvonová věž s téměř osmitunovým zvonem Liesl ulitým roku 1587. Značně převyšuje Hodinovou věž a kdysi byla nedílnou součástí městských hradeb.

STARÉ MĚSTO
Hlavní náměstí (Hauptplatz) uprostřed Starého města zdobí kašna se sochou oblíbeného arcivévody Johanna. Čtyři ženské postavy u jeho nohou představují čtyři hlavní řeky starého Štýrska - Mur, Enns, Drau a Sann. Jižní straně náměstí vévodí radnice, původně ze šestnáctého století, se spoustou věžiček. V polovině šedesátých let prošla důkladnou rekonstrukcí. Na rohu náměstí a Sporgasse stojí tzv. Luegghaus s malovanou fasádou. Zdobené domy se nacházejí i na Herrengasse a dalších ulicích. Největší pozornosti se těší Malovaný dům. V minulosti byli jeho majitelé osvobozeni od daní za to, že hostili zemského pána, kdykoli do Štýrského Hradce zavítal. Také dům na rohu ulice Stempfer s nejstarší lékárnou nelze pro jeho výzdobu přehlédnout. Domovní znamení v přilehlých ulicích dodnes vydávají svědectví o středověkých řemeslech, která zde provozovali kováři, koláři, klempíři a další. Například v Ostružní ulici vyráběli ostruhy, na náměstí Tummel (podle tumŠ meln, krotit) cvičili koně. Později tu vznikla i jezdecká škola. Ve městě je plno kostelů a klášterů náležejících mnoha rozličným vyznáním. Za všechny jmenujme alespoň gotický františkánský kostel založený minority a poutní barokní kostel Panny Marie Pomocné, k němuž směřují poutníci z celé Evropy. Nedávno jej papež Jan Pavel II. povýšil na baziliku. Největší katedrála nebo jak místní říkají dóm se nachází poblíž hradu. Hrad, který v současnosti slouží jako sídlo štýrské provinční vlády, pochází z poloviny patnáctého století. Lákadlem pro turisty trvale zůstává naprosto unikátní zdvojené kamenné točité schodiště.
Jaroslav Veverka

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz