reklama

 
banan webhosting

Voda opadá, je třeba pomoci

Naše země prožila něco, co většina z nás stále ještě není schopná pochopit. Uprostřed Evropy došlo ke katastrofě, při které vodní síla nevídaných rozměrů ničila vše. Ochráněno nezůstalo téměř nic a je jen na nás, abychom tyto škody co nejdříve odstranili. Obrovskou práci (samozřejmě kromě řady dalších) odvádí společnost Člověk v tísni při ČT, která má s pomocí v krizových oblastech řadu zkušeností. Smutné je, že touto krizovou oblastí je nyní naše republika. Tou dobrou zprávou je, že nám to není lhostejné a jak finanční prostředky, tak materiální pomoc roste každým okamžikem. Přispět můžete i Vy, např. finančně na konto 334 334 334 / 0300, pobočka ČSOB Praha anebo se můžete přihlásit jako dobrovolníci na telefonu 02/6113 4435 či na e-mailové adrese pinfcz@czech-tv.cz . Děkujeme.
 

 
Přispět lze také prostřednictvím speciální linky Českého telecomu: 0900 60 90 40 (sazba 60 Kč/minutu jde ve prospěch lidí postižených povodní.)
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA organizace Člověk v tísni
 

 
Na kontě společnosti Člověk v tísni při ČT se sešlo (včetně příslibů) téměř tři miliony korun (pátek 16. 8. 2002). Z toho na zvláštní lince ČESKÉHO TELECOMU bylo dnes k 15.00 hodin přes 500.000,- Kč.
 
Souběžně s organizací veřejné sbírky společnost začíná pracovat již přímo v postižených oblastech.
 

 
Společnost Člověk v tísni při ČT vysílá první dva týmy do oblastí, kde voda již opadla. Skupiny budou po prvním kontaktu s vedením vesnic vytipovaných okresními krizovými štáby, který proběhl během středy, jednat v postižených místech o konkrétních formách pomoci.
 

 
V prvních dnech likvidace povodňových škod jde především o odklizení náplavů a bahna, vyčerpání vody a úklid postižených budov. Skupiny dobrovolníků, které Člověk v tísni nabízí zasaženým obcím a městům, jsou připraveny pomoci právě s touto prací. Po dohodě s vedením obcí budou pomáhat i vybraným rodinám, které nejsou samy schopny si s odklízením vody, bahna a dalších náplavů poradit.
 

 
Člověk v tísni proto hledá dobrovolníky, kteří se mohou hlásit na telefon 02/6113 4435 či na emailovou adresu pinfcz@czech-tv.cz. Prosíme, aby udali své jméno, věk, telefon a emailovou adresu. Nejkratší doba pobytu je jeden týden, skupiny dobrovolníků budou vysílány jen po dohodě s přijímajícím postiženým místem a vždy vedeny koordinátorem Člověka v tísni. ""Pokud se bude opakovat naše zkušenost z povodní na Moravě, tak bude po dobrovolnících mezi lidmi velká poptávka,"" očekává ředitel společnosti Člověk v tísni Tomáš Pojar.
 

 
Pokračuje sbírka SOS Povodně vyhlášená na shromáždění finančních prostředků potřebných k likvidace povodňových škod a návratu k normálnímu životu. Skutečně těžká období nastanou nyní po návratu lidí do zničených domovů, do zimy navíc zbývá téměř o měsíc a půl méně než po povodních na Moravě v roce 1997. Prostředky budou použity na rychlou likvidace následků, především čištění, dezinfekci a sušení objektů, a to jak obecních, tak i podle dohody s vedením obcí a měst i soukromých. V delším horizontu bude výtěžek sbírky SOS Povodně použit na podporu projektů vytipovaných v nejvíce postižených obcích, a to ve spolupráci s vedením obcí a dalšími organizacemi.
 

 
Konkrétní nabídky materiální pomoci určené pro likvidaci následků pomoci, zejména čerpadla, vysoušecí agregáty, dezinfekční a čistící prostředky, malá a střední mechanizace, pracovní čety a další druhy pomoci materiální i pracovní, potřebné ihned poté, kdy povodňová vlna opadne, nabízejte na telefony 02/6113 4435, 02/6101 4433 či na email pinfcz@czech-tv.cz.
 

 
Krátkodobá pomoc při odstranění škod, koordinace darů na jedné a potřeby na druhé straně a střednědobé projekty sušení a rychlých oprav před začátkem zimy jsou nyní prioritou, na kterou bude společnost Člověk v tísni věnovat většinu energie a část vybraných prostředků.
 

 
Šimon Pánek, hlavní koordinátor realizace pomoci, tel. 0777 / 787 913
 
Marie Peřinová, Infoservis společnosti Člověk v tísni, tel. 0777 / 787 933
 

 
Hned několik benefičních koncertů, jejichž výtěžek bude předán na sbírkové konto SOS Povodně společnosti Člověk v tísni při ČT, se bude konat v příštích dnech:
 

 

 
1) Benefiční koncert Country Rádia
 
Čtvrtek 22. srpna 2002, 13:00 - 19:00
 
Nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
 

 
Country Rádio pořádá pod záštitou společnosti Člověk v tísni při ČT benefiční country koncert, jehož výtěžek bude věnován na konto SOS Povodně. Na koncertě vystoupí interpreti Karel Černoch, Schovanky, Marie Rottrová, Pavel Bobek, Václav Neckář, Jiří Suchý, Petr Spálený, Laura a její tygři a další.
 

 

 
2) Koncert Praze - Má vlast Bedřicha Smetany
 
Pátek 23. srpna 2002, 20:30
 
Smetanova síň Obecního domu, Praha
 

 
Dne 23. srpna 2002 se od 20.30 koná ve Smetanově síni Obecního domu mimořádný ""Koncert Praze"", jehož výtěžek bude odeslán na konto SOS Povodně společnosti Člověk v tísni při ČT. Pod taktovkou dirigenta Petra Vronského zazní ""Má vlast"" Bedřicha Smetany v provedení Symfonického orchestru Czech Collegium, který je složen z hráčů Symfonického orchestru hl.m.Prahy FOK. (Všichni umělci budou účinkovat bez nároku na honorář.)
 

 
Tento koncert pořádají umělecké agentury Jiří Fiedler BM Art a Milan Vlček Music Productions ve spolupráci s Obecním domem a pod záštitou ředitele Obecního domu ing.Františka Laudáta.
 

 
Vstupenky na tento koncert v ceně 200,- 400,- 600,- 1000,- Kč je možné zakoupit v Kulturním a Informačním středisku Obecního domu denně od 10.00 - 18.00, nebo v obvyklých předprodejích.
 

 

 
3) Benefiční koncert neratovického Big Bandu
 
Úterý 28. srpna 2002, 20:00
 
Sál východočeské filharmonie (Eliščino nábřeží 1222, Hradec Králové)
 

 
Filharmonie Hradec Králové a Hradecké kulturní a vzdělávací centrum pořádají v úterý 28. srpna ve 20 hodin v sále východočeské filharmonie v Hradci Králové koncert neratovického Big Bandu. Záštitu nad benefiční akcí ve prospěch obětí povodní převzala společnost Člověk v tísni při České televizi, výtěžek koncertu bude připsán na konto SOS Povodně. Vedle členů Big Bandu, z nichž mnozí sami přišli o své domovy v zaplavených oblastech, vystoupí i řada sólistů z celé republiky (Láďa Krendl, Jiří Štedroň, Denisa Kubová ad.).
 

 

 
Společnost Člověk v tísni při ČT velice děkuje všem organizátorům koncertů a dalších benefičních akcí, kteří předávají výtěžek akcí na konto SOS Povodně. I díky nim je v současné době na kontě SOS Povodně (334 334 334 / 0300, ČSOB Praha) již 23 milionů korun, z toho 10 milionů bylo získáno prostřednictvím zvláštní telefonní linky ČESKÉHO TELECOMU s číslem 0900 / 60 90 40 (60 Kč za minutu, volat lze z linek ČESKÉHO TELECOMU a ze sítí Oskar a T-Mobile).
 

 
Společnost Člověk v tísni při ČT využije tyto finanční prostředky na pomoc při likvidaci povodňových škod. Již teď pracovníci společnosti Člověk v tísni zmapovali osobně většinu postižených oblastí v jižních Čechách a postupně monitorují situaci v terénu také na sever od Prahy. Společnost již také vyslala do terénu 250 dobrovolníků a každý den odjíždějí další skupiny lidí, vedené zkušeným koordinátorem a vybavené podle potřeby lopatami, kolečky, čistícími prostředky apod.
 

 
Stále však společnost vyzývá všechny, kdo jsou ochotni pomáhat odstraňovat následky povodní minimálně na jeden týden, ať se hlásí na telefonní číslo 02 / 6113 4435 nebo zašlou e-mail na adresu pinfcz@czech-tv.cz
 

 
Také všichni starostové postižených obcí, kteří by potřebovali dobrovolníky na pomocné práce při likvidaci povodňových škod, se mohou ozvat na telefonní číslo 02 / 6101 4433.
 

 

 
Marie Peřinová, Infoservis společnosti Člověk v tísni při ČT
 
0604 / 614 577
 
http://www.clovekvtisni.cz
 
http://www.infoservis.net
 

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz