reklama

 
banan webhosting

Můžete pomoci v Srbsku

Společnost Člověk v tísni při České televizi je známa jako humanitární organizace, která pomáhá v krizových oblastech světa. Její počátky se datují do května 1992, kdy její zakladatelé realizovali první projekty na pomoc lidem v nouzi - tehdy ještě pod názvem Nadace Lidových novin. V únoru 1994 se změnil název organizace na Nadaci Člověk v tísni při České televizi, v dubnu 1999 pak byla registrována jako obecně prospěšná společnost. Člověk v tísni od loňského roku spolupracuje s celkem třemi ústavy pro mentálně postižené na území Svazové republiky Jugoslávie. Jde o velké ústavy, které se z kritického stavu způsobeného trvajícím nedostatkem financí postupně za pomoci zahraničních donorů propracovávají na úroveň ostatních východoevropských ústavů. Pomoci možná můžete i vy.
 
Postupná transformace stávajících velkých ústavů a zavedení moderních metod péče o mentálně postižené pacienty jsou nyní hlavními cíli ústavů a společnost Člověk v tísni má zájem se na těchto aktivitách významněji podílet. "Jedním z hlavních problémů, které brání širší transformaci našich ústavů, je katastrofální nedostatek odborného personálu. Prostředky poskytované Ministerstvem sociálních věcí jsou velmi omezené a ústav nemá prakticky žádné vlastní zdroje," říká Mirko Tošić, ředitel ústavu ve Stamnici. "Společnost Člověk v tísni nám nabídla zprostředkování stáže studentů sociální práce, psychiatrie a psychologie. Věříme, že čeští studenti přinesou do našich ústavů nové nápady a energii a velmi se těšíme na spolupráci s nimi," dodává.
 
Společnost touto cestou hledá studenty, kteří by se byli ochotni v průběhu července 2002 podílet na péči o mentálně postižené pacienty v ústavech Stamnica, Sremčica a Veliki Popovac. Všechny tři ústavy leží v okolí Bělehradu. Ve Stamnici žijí pacienti s těžkou a střední mentální a fyzickou retardací, ve Sremčici a obci Veliki Popovac lehkou. V ústavech funguje množství pracovních a zájmových workshopů (zemědělství, řemesla, výtvarné dílny, atd.). Ústavy poskytnou ubytování a stravu a Společnost malé kapesné. V případě zájmu kontaktujte Jiřího Škvora, tel.: 02/6113 4595.
 
Další informace o společnosti Člověk v tísni i o možnostech, jak pomoci při jejích dalších aktivitách, naleznete na webových stránkách na adrese http://www.infoservis.net .
 
(red)

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz