reklama

 
banan webhosting

Nádherný zámecký park a jeho stavby

: O tom, že za hezkými zážitky člověk nemusí jezdit pouze do daleké ciziny, svědčí i následující článek jedné z našich čtenářek: Mezi jednu z ukázek nádherných anglických parků jistě patří i park rozprostírající se v okolí zámku Sychrov. Park byl založen po roce 1840 knížetem Kamilem Rohanem. Příjezdová cesta je lemována alejí pyramidálních dubů. Po pravé straně k ní přiléhá bývalé arboretum, dnes plocha s bohatou sbírkou dřevin. Můžete zde například vidět červenolistý rohanův dub, střihanolistý buk. Když se ale rozhodnete sem zavítat, nebudete jistě obdivovat pouze samotný park, ale také několik staveb v něm umístěných. O vlastním zámku samozřejmě ani nemluvě.
 
Park je obehnán ozdobným litinovým oplocením. Kníže byl vášnivým botanikem a sběratelem, tyto jeho záliby se odrážejí v úpravách nejen zámeckého parku, ale i širokého okolí zámku a přilehlých vesnic. Do koncepce úprav okolí citlivě zakomponoval i hlavní dominanty okolí - zříceninu hradu Trosky a skalní útvar Drábské světničky. Zaměřil se i na četné vodní plochy, ty opatřil umělými ostrovy a břehovými porosty.
 
Kníže chtěl docílit uměleckého vyvážení celé krajiny. Ráz krajiny byl podtržen i stylizací hospodářských budov v krajině. Samotný park je dnes komplexně renovován. Obnovují se zaniklé průhledy a prostory parku, čistí se vodní plochy, ošetřují se dřeviny a ostatní porosty. Je opravováno oplocení parku, renovovány sochy, které tvoří nedílnou součást dominanty parku. Přistupuje se k obnově zahradních zdí a opravám parkových staveb (věž vodárny, vyhlídky, oranžerie). Návštěvník se může těšit na obnovenou krásu zámeckého parku, který neztratil svoje kouzlo ani pod letošní sněhovou peřinou.
 

 
Stavby zámeckého parku
 
Zámecký park je obohacen množstvím staveb a stavbiček, které jistě zaujmou návštěvníky zámku a parku svojí malebností a krásou. Při vstupu zámeckou bránou vás jistě zaujme vodárenská věž, ta pochází z roku 1891 a byla vybudována podle projektu F. Vordena.
 
V horní části věže je rezervoár na vodu, která se přečerpávala z Mohelky a byla rozváděna do parku. Věž je rozdělena na tři podlaží kruhovitého půdorysu s okénky ve tvaru lomeného oblouku. Po projití průchodu zámku se odkryje pohled na oranžerii, která je dominantou zámku. Je sice postavena v odlišném stylu - italské renesanci, ale zcela zapadá do zámeckého parku.
 
Projekt oranžerie předložil knížeti Josef Pruvot a kníže jej roku 1852 schválil. Průčelí této stavby tvoří arkádová chodba, která je přístupná ze tří schodišť. Celá stavba je obrostlá bohatou zelení. Na ploše zahrady se nachází i tajemstvím opředený Arturův hrad, tím tajemstvím je rok jeho vzniku. Rok vzniku je sporný, je uváděn rok 1843 i rok 1868. Kdoví. Dnešní podoba pochází z roku 1876 od J. Pruvota.
 
Dvě věže hradu jsou spojeny zdí a branou. Unavený návštěvník se jistě rád posadí na lavičku vedle dřevěné chaloupky zvané "bauerhause". Jde o přízemní srub v rustikálním žánru a dětem připomíná pohádkovou chaloupku. Vedle této stavbičky se vypíná mohutný buk, který v létě nabízí chladivý stín. Kromě namátkou vybraných objektů se v parku nachází pět bazénů, čínské jezírko, kamenné ptačí pítko. Krásu parku doplňuje litinový můstek u jezírka a lavičky s litinovou kostrou s motivy uschlého větvoví.
 
Podrobné informace o zámku i se spoustou fotografií naleznete na adrese http://www.zamek-sychrov.cz/cz/ .
 
Iveta Rausová (Soutěžní příspěvek, f1400)

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz