reklama

 
banan webhosting

Lotyšské ohlédnutí

V 10. - 13. století vznikaly na území dnešního Lotyšska první z pobaltských kmenových svazů, ale již na konci 12. století začaly do země pronikat němečtí rytíři, kteří do konce 13. století ovládli celé území. Jde o zajímavou kapitolu v historii Lotyšska - a není zdaleka jediná.
 
Později byla část Lotyšska připojena k polsko-litevskému státu a část ke Švédsku. Celé území Lotyšska získalo Rusko při třetím dělení Polska r. 1795, s tím, že carská vláda ponechala německé vládnoucí vrstvě její privilegia. Po zrušení nevolnictví v letech 1817-1819 došlo v zemi k rozvoji průmyslu a zároveň se začalo rozvíjet lotyšské národní hnutí proti německým statkářům a ruské nadvládě.
 
Carské Rusko odpovědělo zesílením rusifikace obyvatelstva. V období první světové války bylo území Lotyšska z velké části okupováno německou armádou. Po únorové revoluci 1917 požadovala lotyšská politická reprezentace autonomii a po Říjnové revoluci vznikla Lotyšská národní rada, která 18. listopadu 1918 vyhlásila nezávislost Lotyšska.
 
Lotyšští komunisté však v prosinci 1918 vytvořili ilegální sovětskou vládu a za podpory sovětských vojsk chtěli převzít moc, čemuž zabránilo britské a francouzské loďstvo a německé a polské vojenské jednotky. V srpnu 1920 byla podepsána mírová smlouva mezi Lotyšskem a Ruskou sovětskou federativní socialistickou republikou.
 
R. 1934 se v Lotyšsku uskutečnil státní převrat, byla nastolena autoritativní, fašistická vláda, byl rozpuštěn parlament a byla zakázána činnost politických stran. Vývoj republiky byl ovlivněn podpisem sovětsko-německé smlouvy s tajnými dodatky v srpnu 1939, podle kterých se pobaltské republiky dostaly do sféry vlivu Německa a Sovětského svazu. V září r. 1939 podepsaly obě velmoci další tajné protokoly a Lotyšsko se dostalo do sféry vlivu SSSR. V červnu obsadila území republiky sovětská armáda a v červenci 1941 vznikla Lotyšská SSR jako součást Sovětského svazu.
 
Nový režim zahájil pronásledování lotyšských vlastenců, množství Lotyšů (zejména inteligence) bylo sovětskými úřady deportováno na ruský sever. V letech 1941 až 1945 bylo území okupováno německou armádou, potom sovětskými vojsky, před jejichž příchodem emigrovalo na 65 000 obyvatel. V letech 1945 až 1946 v období násilné rusifikace a sovětizace země bylo z Lotyšska deportováno do různých oblastí Sovětského svazu 105 000 lidí a r. 1949 v období násilné kolektivizace dalších 70 000.
 
Po demokratických změnách v SSSR od poloviny 80. let usilovaly pobaltské republiky jako jedny z prvních o obnovení nezávislosti. V říjnu 1988 byla ustavena Lotyšská lidová fronta. V prosinci přijal Sjezd lidových poslanců Sovětského svazu prohlášení o neplatnosti tajných protokolů z r. 1939 znamenající první krok na cestě k obnově nezávislosti republiky. V lednu 1990 byla zrušena vedoucí úloha komunistické strany, postupně se obnovovaly podmínky pro rozvoj demokracie.
 
V květnu 1990 schválila lotyšská Nejvyšší rada (parlament) deklaraci o obnově nezávislosti Lotyšské republiky. V březnovém referendu r. 1991 se 73,7% voličů vyslovilo pro nezávislost, která byla Nejvyšší radou vyhlášena okamžitě po pokusu o státní převrat v Sovětském svazu (21. srpna 1991). V září 1991 se Lotyšsko stalo členem OSN. V parlamentních volbách v červnu 1993 nejvíce hlasů získal volební blok Lotyšská cesta, ale ve volbách v říjnu 1995 byl poražen stranou levého středu Saimnieks.
 
Lotyšsko patří k průmyslově nejvyspělejším republikám bývalého Sovětského svazu. Nejvíce je rozvinuto strojírenství a elektrotechnický průmysl, dochází k rozvoji chemického průmyslu a na vysoké úrovní je potravinářský průmysl. V rybolovu se republika nacházela na třetím místě v bývalém Sovětském svazu.
 
Michal Sláma

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz