reklama

 
banan webhosting

I za studenou frontou se může oteplit

: Jako atmosférická fronta se označuje místo, kde se stýkají dvě masy vzduchu - teplá a studená. Pokud při jejím pohybu teplý vzduch nahrazuje studený, jedná se o frontu teplou, pokud naopak studený vzduch vytlačuje teplý, přichází fronta studená. Protože je teplý vzduch lehčí, nasouvá se nad vzduch studený - fronta tedy není kolmá k zemskému povrchu, ale nakloněná (a to tak, že velmi). Zemi protíná v takzvané frontální čáře, kterou vídáme v televizní předpovědi počasí na tzv. synoptické mapě.
 
Protože je fronta velmi nakloněná, je její vliv patrný na poměrně rozsáhlém území a to před frontální čarou (u teplé fronty) nebo za ní (studená fronta). Atmosférické fronty spolu s tlakovými nížemi a výšemi tvoří frontální systém. Na přední straně tlakové níže je teplá fronta, na zadní potom studená.
 
Při pohybu teplé fronty se teplý vzduch posouvá nad studený, který dále ustupuje. S výstupem teplého vzduchu dochází ke kondenzaci vodních par, čímž vzniká vrstevnatá oblačnost sahající daleko před frontální čáru. Vznikají zde trvalé srážky, které zpravidla postihují poměrně rozsáhlé území - o šířce až 400 km.
 
Při pohybu studené fronty se studený vzduch nasouvá pod teplý, který dále ustupuje. Oblačnost je v tomto případě kupovitá a dochází k přeháňkám. Pokud studená fronta dostihne teplou frontu, studené masy se dole spojí a vytlačují teplý vzduch do výše. Takto vzniklý útvar se nazývá okluzní fronta. Doprovází ji počasí odpovídající buď teplé, nebo studené frontě. Pokud je dlouhá fronta na některých místech teplá a na jiných studená, nazývá se frontou zvlněnou.
 
Počasí v oblasti front záleží na řadě faktorů, především na jejich intenzitě. Ne vždy přitom platí, že se po přechodu teplé fronty musí oteplit a po přechodu studené ochladit. Např. v zimě může studená fronta rozrušit chladnou přízemní vrstvu vzduchu a tak může dojít k oteplení.
 
Na závěr zmiňme ještě tzv. podružné fronty, které nejsou ničím jiným, než méně významnými frontami ve stejných vzduchových hmotách.
 
(pen, dom)

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz