reklama

 
banan webhosting

Co víte o Mosambiku?

Socialisticky orientovaná Mosambická lidová republika získala nezávislost 25. června 1975. Jedinou stranou ve státě je marxistická strana FRELIMO (Mosambická osvobozenecká fronta), jejíž předseda je zároveň nejvyšším státním představitelem.
 
Jižní Afrika patří k oblastem, které jsou považovány za kolébku civilizace, protože byly osídleny již před 3 milióny let. Ve 4. stol. př. Kr. (doba železná) zde žili Bantuové, dnes tvoří skupinu obyvatelstva v jižní Africe; patří ke skupině etnicky rozdílných kmenů, které se dorozumívají příbuznými jazyky. V prvních stoletích našeho letopočtu obchodovali s obyvateli dnešního Mosambiku Řekové a Římané.
 
Po rozšíření islámu došlo k oslabení těchto kontaktů. V 8. stol. přístavy pravidelně navštěvovali arabští obchodníci, kteří obchodovali se zlatem a mědí. V následujících dvou stoletích došlo k rozvoji Sofaly (dnešní Nové Sofaly) jakožto střediska obchodu se zlatem. Od 11. do 15. stol. bylo na pobřeží založeno mnoho nových měst.
 
Obchodní cesty vedly do vnitrozemí do dnešního Zimbabwe, Zambie a Malawi. Mosambik byl začleněn i do obchodu přes Indický oceán. Od 15. stol. podnikali Portugalci výzkumné cesty kolem Afriky a pokoušeli se proniknout do Indie po moři, protože cesta po souši byla pod arabsko-islámským vlivem. R. 1498 připlul do Mosambiku první Evropan, portugalský mořeplavec Vasco da Gama. Během osmi let si Portugalci podmanili všechna důležitá obchodní střediska na pobřeží (Sofala, Kilwa, Mombasa), odkud se odvíjel obchod se zlatem, slonovinou a otroky mezi Afrikou, Arábií a Indií.
 
Kvetoucí bohatá města, jejichž výstavnost překvapila i Portugalce, rychle upadala. Dobyvatelé nebyli schopni udržet tuto rozsáhlou oblast pod kontrolou, navíc v 16. stol. bojovali proti svahilským kmenům a evropským konkurentům. Od 17. stol. postavení Portugalců sláblo a zesílil nátlak Holanďanů a Britů i začali v polovině 16. stol. podnikat expedice do vnitrozemí, které však byly natolik náročné, že se v 18. stol. omezili opět na pobřežní území. Vnitrozemí Mosambiku bylo prozkoumáno až v 19. stol. a konečné hranice byly vytyčeny r. 1912.
 
Podobně jako v jiných koloniích i v Mosambiku dosahovaly nejvyšších hospodářských zisků soukromé společnosti, které získávaly koncese na rozsáhlé oblasti a část odváděly státu. Velký význam mělo zejména budování železnice, podporované především Brity, kteří ve svých koloniích nutně potřebovali spojení s pobřežím.
 

 
Pod Portugalci
 
R. 1951 získal Mosambik statut portugalské zámořské provincie. R. 1962 se ze tří osvobozeneckých organizací vytvořila Mosambická osvobozenecká fronta, kterou vedl Eduarde Mondlane. Od r. 1964 organizovala strana FRELIMO zejména na severu země partyzánskou válku proti kolonizátorům, aby dosáhla nezávislosti Mosambiku. R. 1970 se Portugalsko pokusilo rozsáhlou ofenzívou bezúspěšně znovu získat kontrolu nad Mosambikem.
 
R. 1972 portugalská vláda schválila zákon o autonomii. Od 1.ledna 1973 získal Mosambik vnitřní samosprávu. Cestu k samostatnosti Mosambiku však umožnil až pád diktatury v Portugalsku r. 1974. Mosambik, který se v politice orientoval na bývalý SSSR, se stal socialistickým státem. Podporoval boj proti vládě bílé menšiny v Rhodesii a Jihoafrické republice.
 
R. 1976 bylo v zemi založeno Mosambické národní hnutí odporu (RNM), které vedlo ozbrojený boj proti vládě strany FRELIMO. Tento konflikt společně s hladomorem a epidemiemi si vyžádal 600 000 lidských životů. Po roce se hnutí FRELIMO přetvořilo na politickou stranu na základě vědeckého socialismu. Postupně došlo k znárodnění klíčových průmyslových podniků a velkostatkářské půdy. V březnu 1984 podepsal Mosambik smlouvu s JAR o neútočení, jejíž součást tvoří i závazek JAR, že nebude podporovat RNM.
 
Dodržování smlouvy však netrvalo dlouho. V červenci 1989 se uskutečnil významný sjezd strany FRELIMO, na němž byla potvrzena její úloha ve společnosti a na kterém se zároveň zřekla marxisticko-leninské orientace. V říjnu 1992 podepsali prezident J. Chissano a předseda hnutí Renamo A. Dhlakama dohodu o míru. Skončil 16 let trvající ozbrojený konflikt a l, 5 mil. utečenců se vrátilo do vlasti. V prezidentských a parlamentních volbách v říjnu 1994 zvítězil dosavadní prezident a jeho vládnoucí strana FRELIMO.
 
Michal Sláma (soutěžní příspěvek, f2100)

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz