reklama

 
banan webhosting

Kanadské Kordilery

Zamiřte s námi do hor. Do majestátného horského pásu, jehož většina štítů překonává výšku 3000 m n.m. Stovky kilometrů neporušuje tyto horské hradby žádné údolí. V jižních částech Rockies patří k nejvyšším štítům obtížně dostupný Mt. Alberta (3828 m), zašpičatělý ""Matterhorn Ameriky"" Mt. Assiniboine (3618 m), dále Mt. Lefroy (3498 m) a Mt. Victoria (3461 m).
 
Majestátnými štíty jsou také Mt. Columbia (3747 m) či Mt. Robson (3954 m). Nejvíce k severu zasahují z vyšších horských pásem pusté a velmi špatně dostupné Mackenzie Mountains s nejvyšším Mt. McBrienem (2762 m) a s nimi souběžné Selwyn Mts. (Keele Peak, 2972m).
 
Jen o málo nižší než Rockies jsou západněji ležící hřebeny Vnitřního pohoří Britské Kolumbie. Jedná se o Purcell Range na hranicích s USA (Mt. Farnham, 3460 m), na západ poté Selkirk Mts. (Mt. Sir Sandford, 3533 m) s ostrými pyramidovými štíty a rozlehlými ledovci, které sestupují místy až do hloubi lesů v 1700 m n.m. Rovnoběžně s předchozími 2 hřebeny se rozkládají Monashee Mts. (Albreda Peak, 3050 m) a na severozápadě pak ještě Cariboo Mts. (Mt. Wilfred Laurier, 3580 m) oddělené údolím řeky Fraser. Téměř 700 vrcholů přesahuje výšku 3OOO m a celé území nad 23OO m je zaledněné.
 
Současné zalednění je značné. Zasahuje všechny hřbety a masívy, které se zvedají nad linii sněžné čáry, t.j. nad 2OOO až 25OO m, podle vzdálenosti od severu. V tomto směru je například zajímavé ledovcové pole v sedle pod vrcholem Columbia, na něž se stéká 2O ledovcových splazů. Podobnost Skalnatých hor s Alpami se neprojevuje pouze ve struktuře a typu reliéfu, ale i v zalednění. Naprostá většina zdejších údolních ledovců má splazy dlouhé až několik desítek km. Celé území je tektonicky stále ještě živé a i nejmladší lávové příkrovy byly už rozlámány a došlo na nich k velkým kerným posunům. Některé bloky poklesly až na úroveň 7OO - 8OO m, jiné ční ve výšce l8OO m. Největší komplex příkrovů leží v jižní části Britské Kolumbie a na 5O. rovnoběžce se stýká s americkým Kaskádovým pohořím.
 

 
Charakteristika a dostupnost některých oblastí.
 
JASPER NP:
 
Založen v r. 1907, rozloha 10 800 km2, nadm. výška 1000 - 3000 m. Je větší než sousední 3 NP (Banff, Yoho, Kootenay) dohromady. Leží na území Britské Kolumbie a Alberty. Přístup do NP je z východního Calgary i ze západního Golden po Hwy 1. Tady se napojíte na Hwy 93, která probíhá údolím obou NP Jasper i Banff.
 
Původně to byla stará indiánská stezka, později po příchodu Evropanů, kupecká cesta obchodníků s kožešinami a v současnosti je vyhlídkovou silnicí pro motorizované turisty, kteří sem přijíždějí z Jasperu do Banffu. Asi 250 km trasa vede hlavním údolím mezi dvěma horskými systémy, přičemž ten vyšší, Rozvodní hřbet, se táhne podél západního obzoru.
 
V tomto NP je soustředěno 70 % nejvyšších hor kanadských Rockies. Štíty mají přes 3000 m a udržují se zde rozsáhlé ledovce, které však již nedosahují velikosti jako před 12 tisíci lety v poslední době ledové. Největším z nich je Columbia Icefield (389 km2), ležící na nejvyšším hřebenu mezi vrcholem Mt. Columbia (3747 m) a Mt. Alberta (3614 m). Ročně zde napadne asi 12 metrů sněhu, který se postupně mění na firn a pod dalšími vrstvami nového sněhu se tlakem mění v ledové krystaly. Vzduch je vytlačován a z ledovce se stává masa tvrdá jako skála. Protože leží na rozvodí, natahuje svoje ledovcová chapadla do tří světových stran. Stává se tak prameništěm řek, které směřují do tří oceánů - Atlantského, Severního a Tichého. Na vrcholu Mount Edith Cavell (3363 m) lze sledovat obnažené staré vrstvy usazenin.
 
Možnosti ze 4000 km treků po útvarech a pozoruhodnostech, jež byste neměli minout: Athabaska Glacier (výstup na 7 km a 300 m silný ledovec) obtéká horský štít zvaný Athabaska Mt. (3491 m). Mount Edith Cavell - silnice vede až k ledovcové moréně, k jezeru s icebergy. 22 km dlouhé jezero Maligne Lake a 50 m hluboký, stejnojmenný, vápencový kaňon.
 
Vodopády řeky Athabasky - ledovcem napájená řeka není v těchto místech příliš široká, ale její energie je zde obrovská. Proud se zařezává stále hlouběji do skály a hluboká soutěska po tisíciletí postupuje proti proudu. Goat Lookout jeden z nejpěknějších výhledů do údolí.
 
Pro ubytování slouží 192 kempů v divočině a 10 státních kempů - Whistlers, Columbia Icefield, Wilcox Creek aj.
 

 
MT. ROBSON Provincial Park:
 
Leží v Britské Kolumbii. Dosáhneme jej z Jasper NP po Hwy 16 přes 1146 metrů vysoký Yellowhead Pass. 300 km z Prince George. Založen r. 1913, rozloha společně s Albertskou částí Jasper NP 2172 km2, nadm. výška 3954 m.
 
Kdysi, kolem tohoto monumentálního nejvyššího vrcholu kanadských Rockies, putovali obchodníci a trapeři. Indiáni toto místo nazývali Yuh hai has hun - Hora spirálové cesty. Kolem roku 1863 nesla již jméno Robson. První horolezecké pokusy o výstup na vrchol byly učiněny roku 1907 a potom 1908 a 1909, kdy se skupina 3 nadšenců neúspěšně pokusila o výstup ze západní strany. Až roku 1913 se podařilo tohoto kanadského monarchu zdolat trojici McCarthy, Foster, Kain.
 
Turistické traily kolem celé hory až na její severní stranu, k jezeru Berg Lake. Od hladiny jezera se Mt. Robson vypíná ještě do výšky 2400 m. 1800 m dlouhý a 800 m široký ledovec stéká do tohoto jezera. K jezeru je trail 22 km dlouhý, další 2 km k ledovci Hargeaves. Cestou k jezeru míjíte vodopády Emperor a White Falls a jezero Kinney.
 
Ubytování: 3 kempy - Robson Meadows, Robson River, Lucerne. Další možnosti v Mt. Robson Motor Village, Mt. Robson Lodge aj.
 

 
BANFF NP V Albertě a Britské Kolumbii. Snadný přístup z obou provincií od Golden, nebo od Calgary.Tento nejstarší NP v Kanadě byl založen r. 1885 a má rozlohu 6641 km2 a nadm. výšku 1200 - 3000 m.V parku můžete putovat, sjíždět dravé řeky, jezdit na horských kolech, slézat vrcholy nebo se koupat v minerálních teplých pramenech. Četné sněhové a ledovcové splazy spadají ze sněhem pokrytých vrcholů (nad 3000 m jich tu najdete 25) do hlubokých ledovcových údolí.
 

 
YOHO NP
 
je pojmenován Indiány kmene Cree. V jejich jazyce toto slovo znamená nádherný, úžasný. Indiánskou stezku prozkoumal roku 1858 James Hector, aby tudy vedl plány železnice přes sedlo Kicking Horse. Ačkoliv bylo celé území v r. 1930 vyhlášeno za národní park, s těžbou dřeva se tu skončilo až v r. 1962.
 

 
KOOTENAY NP
 
je jediným kanadským parkem v jehož kopcích naleznete ledovce a v údolích kaktusy. Během 95 km dlouhé Windermere Hwy poznáte natolik odlišné klimatické podmínky, že umožnily život neobyčejnému množství fauny a flory.
 

 
GLACIER NP
 
Založen r. 1886, rozloha 1350 km2, 50 % parku je nad hranicí stromů a 12 % je pokryto ledem a sněhem po celý rok. Nejvyšší vrcholy: Dawson (3393 m), 3365 m Wheeler (3365 m), Sir Donald (3277 m) podobný Materhornu, aj. Park dosáhneme z Kamloops po Hwy 1 asi 400 km. Z východního Banffu 100 km.
 
Abandoned Rail Trail (4 km) vás seznámí s historií budování unikátního díla horské železnice. Byla dokončena roku 1886, pak neustále upravována (stálé lavinové nebezpečí).
 
Mezi nejhezčí treky patří ty, co dosahují ledovců Illecillewaet (Great Glacier, Glacier Crest, Sir Donald Trail, Perley Rock Trail) ležící v těsné blízkosti hory Sir Donald, nebo Deville Glacier. V parku můžete napočítat na 400 ledovcových splazů. Život a vývoj ledovců vypovídá přímo o přírodních silách, které jej utváří: vulkanické exploze, oceánské proudy, ale i lidská aktivita - znečištění životního prostředí oxidem uhličitým a odlesňování.
 
Ubytování ve 2 kempech: Illecillewaet, kde začínají níže uvedené treky a Loop Brook. Další volné kempování je povoleno 5 km od hlavních treků. Jediný Glacier Park Lodge umožňuje ubytování přímo v sedle Rogers Pass.
 

 
REVELSTOKE NP
 
Asi 60 km západně od Glacier NP. Dostat se do výchozího místa všech nejpěknějších treků, vyžaduje vyjet strmou 24 km dlouhou silnici k místu Meadows in The Sky. Založen r. 1914, rozloha 260 km2, nadm. výška: 3 nejvyšší vrcholy (Klotz, Inverness a Coursier) mají 2637 m.
 
Velice příjemné jsou treky horskou přírodou: Eva Lake Trail (12 km, 2 h), Miller Lake Trail (11 km, 2 h), Jade Lakes Trail (18 km, 3 h).
 

 
Pobřežní hory a ostrovní hory
 
Jsou pouze částí nesmírně dlouhého řetězu hor, které se táhnou téměř podél celého pacifického pobřeží. Na území Kanady tvoří pás dlouhý asi l6OO km a široký l6O km. Průměrná výška hřbetů se pohybuje kolem l6OO m. a nad ni se zvedají osamocené štíty a masívy vysoké nad 3OOO m. Nejvyšším štítem je Mt. Waddington (4O16 m který je zároveň nejvyšší horou Britské Kolumbie. Byl slezen až v r. 1936. Dnes se výstupy podnikají od jezera Ghost (1158 m), kde přistávají hydroplány. JV stěna, která je nejsnazší, má obtížnost IV. - V.
 
Pobřežní hory Britské Kolumbie jsou divoké a pusté, zbrázděné hlubokými glaciálními údolími, jež u pobřeží přecházejí ve fjordy. Příkré svahy bývají při úpatí zalesněny, na vrcholech zaledněny.
 
Ostrovní hory, které na západě celý systém Kordiller uzavírají, se jak už sám název napovídá, vynořují z oceánu. Mezi největší a nejznámější ostrov patří na jihu Kanady ostrov Vancouver a ostrovy královny Charlotty (skupina větších ostrovů ležících severněji od Vancouver Island).
 
CK Montana Club, http://www.montanaclub.cz
 

 
Text s informacemi o nejrůznějších místech světa může zdarma zaslat kterákoli cestovní kancelář. Redakce si vyhrazuje právo text nezveřejnit, případně upravit dle vlastního uvážení. Ke zveřejnění lze přijmout pouze texty, které přinášejí zajímavé informace o popisované lokalitě, praktické rady pro její návštěvníky apod. Na konci textu bude zdarma uveden odkaz na webové stránky autorské cestovní kanceláře.
 

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz