reklama

 
banan webhosting

Zámek Krásný Dvůr

Při poznávání různých památek naší republiky jistě žádný turista neopomene navštívit státní zámek Krásný Dvůr. A pro ty, kteří se chystají na jeho návštěvu upozorňuji na pár zajímavostí a historických poznatků.
 
Obec Krásný Dvůr leží v Severních Čechách, nedaleko města Podbořany. Nachází se zde státní zámek, který nese výrazný vliv francouzského stavitelství. Stavba zasazená do nádherného mnohahektarového parku je dominantou okolní krajiny. Nejstarší dochované zmínky o Krásném Dvoře pocházejí ze 14. století.
 
Na panství se vystřídala celá řada feudálů (Fremutové, Kolovratové aj.). Nejvíce se však do historie zdejšího panství zapsal rod Černínů. V polovině 17. století se majitelem panství stává Heřman Černín z Chudenic. V roce 1719 hrabě Fr. J. Černín pověřil architekta Kaňku vypracováním plánů přestavby tehdejší renesanční vily. Přestavba byla provedena v letech 1720 - 1724. Na stavbě pracovali dva zedničtí mistři a 17 - 24 zedníků. Přestavbu provedli vesměs místní řemeslníci a poddaní. Stavební materiál pocházel z místních zdrojů (Kryry, Petrohrad, Tuchořice...) Roku 1783 byla zřízena kaple, 1791 - 92 schodiště v nádvoří a v severní zahradě.
 
Zámek má tři křídla, na ně navazují nízká hospod. stavení a celý areál s velkým dvorem uzavírá brána s mřížovými vraty. Zámecké interiéry jsou zařízeny historickým nábytkem, původními kamny klasicistních tvarů. Můžete si zde prohlédnout množství grafik, porcelánu, skla, kamenin, hodin a dalších ukázek dovednosti historických řemeslníků. Jsou zde instalována velmi cenná malířská díla (Petr Brandl, Ludvík Kohl, Karel Škréta, Kristian Brand, Alžběta Vigée-Lebrun...).
 
Za zmínku stojí pozoruhodná tématická sbírka obrazů Petra Václava Bergera. Jde o rozsáhlý barokní obrazový soubor psích portrétů. Po prohlídce zámku jistě žádný návštěvník neopomene projít zámeckou oborou.
 
Park má rozlohu 100 ha a v letech 1783 - 1793 Jan Rudolf Černín z Chudenic při jeho realizaci uplatnil své nově nabyté zkušenosti z cest po Evropě a dal oboru přebudovat do podoby anglických parků. Zřizování parku se opíralo o původní rozložení starých stromů, podle nichž se prováděla výsadba nových dřevin a křovin. Práce na úpravě parku trvaly deset let a vyžádaly si značných finančních nákladů. Pověst o parku se roznesla po celé Evropě a mezi návštěvníky parku se objevovali i významné osobnosti tehdejší doby. Park je oživen řadou romantických stavbiček. Najdeme zde dominantu parku - novogotický templ (vedle golfového hřiště). Je umístěn v jeho nejvyšším bodě. Na konci aleje se tyčí 26 m vysoký obelisk (bitva u Ambergu, zvítězili Rakušané).
 
V parku je také mnoho vodních ploch, rybníky, potůčky, jezírka. Mezi další zajímavé stavby patří Panův pavilon, Čínský pavilonek, Goethův pavilonek s bustou básníka, Ptačí voliera a další. Při procházce můžete obdivovat rozmanitost dřevin - prastaré buky, duby, lípy např. Goethův dub, jeho věk se odhaduje asi na 1000 let, obvod měří 9,25 m. Krásu velikánů umocňují partie keřových porostů. Rodině Černínů patřil zámek až do okupace. Tehdy byl zámek obsazen nacisty. V roce 1945 přešel do majetku státu (bylo zde sídlo lesní správy, školní družiny..). Od roku 1967 je zámek převeden do správy města Louny.
 
Iveta Rausová (soutěžní příspěvek, f700)

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz