reklama

 
banan webhosting

Historie kláštera Teplá

: Klášter byl založen českým dvořanem Hroznatou Tepelským z Ovence v letech 1193 - 1197. Ten sem uvedl z pražského Strahova řeholníky řádu premonstrátů. Tento řád byl založen r. 1120 biskupem sv. Norbertem z Xanten.
 
Hroznata byl zcestovalý šlechtic, účastnil se třetí křížové výpravy, založil mužský premonstrátský klášter Teplou a po roce 1202 ženský klášter Chotěšov. Hroznata po smrti manželky a syna vstoupil do řádu a stal se správcem klášterního majetku. V květnu 1217 byl zajat chebskými rytíři, a protože nesložil požadované výkupné 14. července 1217 umírá ve vězení hlady. Jeho tělo klášter vykoupil a Hroznata byl pohřben v klášterním kostele před hlavním oltářem.
 
V roce 1897 byl Hroznata prohlášen blahoslaveným a v roce 1997 se stává patronem plzeňské diecéze. Tepelský klášter se stal od 13. století rodovým pohřebištěm pánů z Gutštejna, příbuzných Hroznaty. V pohnuté historii kláštera se střídala období pádů a vzestupů. Klášter šestkrát vyhořel, 1278 byl vypleněn, v roce 1381 podlehli řeholníci i okolní obyvatelé moru, 1467 byl klášter opět vypleněn.
 
Ve druhé polovině 15. stol.dochází díky osobnosti opata Zikmunda Hausmanna k zakládání rybníků a těžbě stříbra. Díky dobré hospodářské situaci se začíná rozšiřovat a obohacovat klášterní knihovna. V tomto období knihovna obsahovala 7OO svazků a byla založena knihvazačská dílna. Knihovna obsahuje spisy náboženské, světské i naučné. V této době dochází k poněmčování Tepelska, příčinou byl příliv horníků. V 16. století klášter zápasí s vlivem luteránství a poddanskými nepokoji. Opat Jan Kurz zakládá špitál a rozvíjí charitativní činnost.
 
V roce 1549 byl již podruhé klášter těžce zasažen epidemií moru. Během třicetileté války byl klášter čtyřikrát vypleněn Švédy. V 17. století zde působili významní klášterní letopisci. V pol. 17. stol. proslul klášter vzornou činností svých kněží.
 
Na přelomu 17. a 18. století, díky hospodářské situaci, bylo přistoupeno k velkolepé barokní přestavbě konventu. V druhé polovině 18. století vyvrcholila společenská prestiž kláštera v osobnosti opata Kryštofa hraběte Trautmannsporfa. Ten prosazoval školské reformy Marie Terezie. Světský způsob jeho života však oslabil klášterní kázeň a jeho hospodářství. Také vykoupil pozemky na stavbu Mariánských Lázní.
 
Celé 19. století byly pak Mariánské Lázně rozšiřovány a zvelebovány. Staly se tak významným zdrojem příjmů kláštera a následně pak docházelo k jeho rozvoji. Výstavba kláštera byla završena počátkem 20. století. Pro knihovnu a muzejní sbírky bylo postaveno nové křídlo. Klášterní muzeum obsahovalo zejména sbírky přírodnin regionu, ale i kuriozity. Jsou zde sbírky mincí, elektrických a optických přístrojů....
 
Klášter se nevěnoval jen duchovní správě, ale zasloužil se i o bohatou kulturní a uměleckou činnost. Byl založen špitál v Teplé a starobinec v Úterý a Mnichově. Od středověku v klášteře fungovala latinská škola a ve městě byla zřízena také. Na počátku 20. století byl klášter na vrcholu svých hospodářských sil a politické moci a začaly se psát nové dějiny tohoto kláštera.
 
Iveta Rausová (soutěžní příspěvek, f500)

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz