reklama

 
banan webhosting

Ostrov boha Hélia

V nejjižnější části Egejského moře, ve velmi malé vzdálenosti od pobřeží Malé Asie, se nachází Rhodos, jeden z nejkrásnějších ostrovů Středozemního moře. Už staří Řekové, ovlivněni kouzlem ostrova spojili jeho krásu a blahodárné klima s mýtem, který se traduje až do našich dnů.
 
Podle tohoto mýtu, když nejvyšší z řeckých bohů Zeus rozděloval svět, vyšel málem bůh slunce Hélios naprázdno. Jednou však, při své každodenní pouťi mezi východem, kde slunce vychází a západem, kde večer uléhá k spánku, objevil uprostřed mořských vln zelený ostrov Rhodos. Očarován jeho krásou, požádal Dia, aby mu ostrov věnoval a on se tak mohl stát jeho patronem.
 
Od té doby je Rhodos zalitý jasem paprsků svého milovaného boha slunce - Helia. Rhodos, který je také nazýván "růžovým ostrovem" podle velkého množství kvetoucích ibišků, je čtvrtým největším ostrovem Řecka a největším osrovem souostroví Dodekanesos. Patří k ostrovnímu mostu, který spojuje Peloponés přes Krétu a Karpathos s Malou Asií, od které je vzdálen pouhých 18 km. Je 77 km dlouhý, až 37 km iroký, jeho rozloha je kolem 1 400 km čtverečních a má cca 91 000 stálých obyvatel.
 
: Jeho vnitrozemím se táhne horský hřeben chudý na vegetaci (nejvyšší vrchol Atáviros -1215 m) avšak směrem k moři se krajina pozvolna svažuje, stává se velice úrodnou a zemědělsky využívanou. Žádný z ostrovů Egejského moře není tolik hýčkaný sluncem (má 270 slunečních dnů v roce) a současně tak zelený a úrodný.
 
Nejen díky půvabné přírodě, bílým písečným plážím a malebným skalnatým zátokám, ale také pro mimořádné cenné a znamenitě restaurované stavby z dob maltézských rytířů, je ostrov Rhodos již dlouho jedním z nejvyhledávanějších míst v Řecku.
 

 
Historie ostrova
 
Podle historických pramenů osídlili Rhodos podobně jako ostatní ostrovy Egejského moře první obyvatelé kolem r. 3000 př. n . l. tj. v mladší době kamenné - v neolitu. Kolem roku 1550 př. n. l., v době rozmachu minojské kultury, obydleli Rhodos obyvatelé Kréty, kteří zřídili na severozápadním pobřeží poblíž vesnice Trianda obchodní centrum.
 
Když minojská civilizace začala upadat, zastoupili jejich místo Mykéňané. Ty pak vystřídali roku 1100 př. n. l. Dórové, kteří se rozdělili do 6 autonomních měst, z nichž se 3 nacházeli na Rhodu. Byla to města Kamiros, Lindos a Ialisos. V roce 700 př. n. l. se tato města spojila a vytvořila silné námořní vojsko. Kolem roku 408 př. n. l. bylo podle plánu slavného stavitele Hippodama z Milétu založeno na severovýchodním cípu ostrova nové město Rhodos.
 
Dominantou tohoto bohatého nezávislého města byl Kolos rhodský, řazený k sedmi divům světa. Asi 32 m vysokou bronzovou sochu boha slince Helia odlil kolem roku 300 př. n. l. Chares z Lindu. Socha byla instalována na 10 m vysoký kamenný podstavec v přístavu Rhodos a pravděpodobně sloužila i jako maják. Ale v roce 225 př. n. l. zemětřesení zpustošilo město a velkou část ostrova a socha i s podstavcem se zřítila.
 
Rozšířením panství Římanů do Orientu, došlo na ostrově k hospodářskému i politickému úpadku, ale Rhodos zůstal nadále městem s kulturními tradicemi. Byla zde známá řečnická škola, navštěvovaná osobnostmi jako byl Cicero, Caesar, Brutus, Cassius a sochařská škola, kde vzniklo slavné sousoší Lákoonta, bojujícího se svými syny proti hadům, které je v současné době ve Vatikánském muzeu v Římě.
 
Prvá staletí po Kristu byla poznamená na pustošením. V roce 629 přepadli ostrov Gótové, v 7 stol. Peršané a ve středověku byl jablkem sváru mezi Araby, Byzantici a Janovany. v roce 1309 byl ostrov pod ochranou řádu Johanitů /maltézští rytíři/, který byl založen v 11. stol. v Jeruzalému. Rhodští rytíři město opevnili a ochraňovali před Turky a Egypťany až do roku 1522, kdy ho po 6 měsíčním boji byli nuceni opustit a přenechat tureckému sultánovi Sulejmánovi. V období téměř 400leté nadvlády Turků došlo k velkému hospodářskému úpadku a mnoho řeků z ostrova odešlo.
 
V roce 1912 ostrov obsadili v průběhu tripolitské války Italové, v roce 1943 byl obsazen Němci v roce 1944 Angličany, ti ho v roce 1947 předali řecku a tím byl zařazen do státního svazku.
 

 
Rhodos - město
 
Hlavní město Rhodos se 35 000 obyvateli, se rozkládá na severovýchodním cípu ostrova. Vlastní centrum tvoří moderní část města s obchody, kavárnami, bary, diskotékami, nočními kluby a typickým životem přístavu Mandraki. Pokud se nacháte vtáhnout do atmosféry starého města zjistíte, že představuje téměř nevyčerpatelnou studnici historických pamaátek. jsou zde patrné vlivy různých kultur, starých jak město samo.
 
Město bylo založeno r. 408 př. n. l. podle projektu Hippodama z Milétu. Návštěvníky, kteří do hlavního města připlouvají lodí, uvítají dva mohutné sloupy, na nichž stojí jele a laň, dva neodmyslitelné symboly tohoto města. V těchto místech v antických dobách stával známější symbol a to Kolos Rodský.
 
Na návrší pahorku Monte Smith se nachází pozůstatky z antické doby - Apollonův chrám, amfiteátr a stadión který se používá do dnes. Jednou z největších pozoruhodností Rodu je Staré město. Kolem města se táhnou 4 km dlouhé hradby s branami, věžemi, baštami a příkopy, patřící k nejlepším příkladům příkladům středověkého opevnění.
 
Okouzlující středověké město, nabízí na každém kroku pohledy k fotografování. Ve spleti uliček starého města často často vydlážděnými mozaikami z křemínků, narazíte všude na historii - od ruin Afroditina chrámu ze 3 stol př. n. l. přes rezidence rytířů, křesťanské kostely až až po turecké mešity, minarety a lázně. Památky z tohoto bohatého historického údobí najdete v četných muzeích jako např. archeologické, muzeum starokřesŤanského a byzantského umní, archeologický institut, galerie, turecká knihovna, muzeum dekorativního umění atd.
 
Dominantou starého města je majestátní Palác Velkého Magistra nacházející se na nejvyšším místě ulice Rytířů (Odos Ippoton), která si zachovala svou původní podobu z 15 stol. Po beze sporu vyčerpávající prohlídce skýtá ideální místo k odpočinku krásný rozlehlý park Rodini se zoologickou zahradou.
 
Mapu ostrova i další informace v angličtině naleznete na adrese: http://rhodes.helios.gr/maps/frame.htm
 
Andrea Ropková (Soutěžní příspěvek, f100)

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz