reklama

 
banan webhosting

Núbie, chrámy v Abu Simbelu

Každý návštěvník Egypta by se měl, pokud se alespoň trochu zajímá o dějiny této historií bohaté země, podívat na slavné núbijské chrámy v Abu Simbelu. Hlavními a nejkrásnějšími jsou chrámy postavené za vlády jednoho z největších faraónů v dějinách Egypta, Ramesse II. Velikého ( 1290-1224 př.n.l.).
 
V současné době není bohužel jiná možnost jak tyto chrámy navštívit než využití cesty letadlem. Ještě v roce 1998 byla možnost vypravit se za těmito stavebními skvosty autobusem a zažít tak zároveň jedinečný zážitek, který poskytne poušť se všemi svými půvaby, záludnostmi a překvapeními.
 
A pokud budete mít to štěstí jako my, spatříte i fatu morgánu. Vypravit se na tyto vzdálené chrámy ovšem vyžaduje i trochu vlastního sebeobětování, podstoupit trochu nepohodlí z dlouhé cesty, ale výsledek předčí všechna vaše očekávání.
 
Naše cesta započala časně ráno v Asuánu, odkud jsme vyjeli dobře klimatizovaným autobusem na cestu dlouhou asi 280 km. Před odjezdem je nutno počkat na seřazení konvoje a doprovod policie. Počátek cesty vede skalnatou krajinou ale po pár kilometrech vás uvítá prostá, píseční poušť.
 

 
Foto
 
Na jedné ze zastávek se podařilo vyfotit jednu z beduínských žen. Takovéto focení ovšem vyžaduje značnou opatrnost, protože souhlas k focení ve většině případů nedostanete. Důvodem je pověra beduínů, že fotkou jim ""seberete"" duši a mohli byste se zlou potázat.
 
: Celá cesta pouští vede celkem po kvalitní silnici a zatáčky byste spočítali na prstech jedné ruky. Co mě osobně nejvíce udivilo, byla situace, kdy jede autobusem, všude kolem samý písek, skály, poušť a najednou z ničehož nic u silnice voják na stráži se samopalem. Kde se vzal, tu se vzal, nikde žádná budova, přístřešek, prostě nic.
 

 
Abu Simbelu
 
Po příjezdu na parkoviště v Abu Simbelu vás očekává tradiční nápor místních obchodníků a prodejců všeho možného i nemožného. Nebojte se smlouvat seč vám síly stačí, protože původně navrhovanou cenou dokážete stlačit až na 30 % , prostě proto, že tato část země patří k nejchudším v zemi a místní obyvatelé prostě musejí prodat.
 
Samozřejmě existuje určitá hranice, kterou překročit nelze a vyloženě nízkou cenou místního obchodníka můžete výrazně urazit, takže i zde je obezřelost a trocha obchodnické diplomacie na místě. Dlouho se ovšem nezdržujte, čekají vás skvosty staroegyptského stavitelství a architektury:
 

 
Skalní chrámy v Abu Simbelu
 
: Skalní chrám Ramesse II. a menší chrám královny Nefertari zasvěcený bohyni Hathor. První novodobá zmínka o těchto skvostech staroegyptské architektury pochází od L. Burckchardta z roku 1813 a jako první jej otevřel v roce 1817 Giovanni Battista Belzoni, italský dobrodruh, cestovatel a archeolog. Velké publicity se tomuto chrámu dostalo i díky rozsáhlé akci "" Na záchranu chrámů v Abu Simbelu"", kterou zorganizovalo v roce 1964 UNESCO před postupujícími vodami Násirova jezera, nově budované Asuánské přehrady. Celé dílo bylo dokončeno a chrámy nově otevřeny 22. září 1968. Oba chrámy byly přeneseny na nové místo asi o 210 m dále od řeky a o 65 m výše. Celá akce si vyžádala spolupráci všech členských států UNESCa a přišla na 40 milionů dolarů.
 
Chrámy v Abú Simbelu, jsou dle mého názoru nejkrásnější dvojicí chrámů Egypta, leží na břehu Asuánské přehrady asi 400 km jižně od Luxoru a 900 km od Káhiry.
 

 
Velký chrám
 
Chrámová brána vedla na nádvoří a pak dále na terasu, tady se návštěvník ocitne před chrámovým průčelím, které má rozměry 38 x 33 m a kterému dominují čtyři dvacetimetrové kolosy sedících postav faraóna Ramesse II. Rovněž stojící sochy královských žen a dětí jsou v nadživotní velikosti. Uprostřed mezi nimi je vstupní pylon do velkého chrámu. Zcela nahoře je vlys s dvaadvaceti paviány. Zdviženými pažemi vzývají východ slunce, které pravidelně dvakrát ročně a to 20. února a 20. října svými paprsky pronikne až do nejsvatější svatyně, vytesané v hloubce 64 m ve skále a postupně osvítí všechny čtyři sochy zde umístněné:
 
Ptah, Amon-Re, Re-Harachtej a samotný Ramesse II.
 
: Ty dny nejsou náhodné, jedná se dny narození a korunovace Ramesse II. Paradoxem je, že staří egypťané ve své době dokázali tyto chrámy postavit přesně tak, aby se tato výjimečná událost stávala přesně v tyto dny. Při přemisťování chrámů, za pomocí nejmodernější techniky, s pomocí počítačů, využitím nejlepších matematiků, došlo k chybě ve výpočtu a výsledkem je rozdíl jednoho celého dne. Zajímavá to skutečnost.
 
A nyní zpět k sochám v průčelí chrámu. Ze čtyř sedících kolosů Ramesse II. Je druhý zleva z větší části poškozen, od hlavy do pasu je socha jakoby uražen obrovskou pěstí. Ostatní kolosy jsou zachovány.
 
První jižní kolos: Královna Nefertari u královy levé nohy, králova matka Muttuja u pravé nohy a vpředu princ Amenhirchopšef.
 
Druhý jižní kolos: princezna Bentanta, Nebettavej a Esenofre.
 
První severní kolos: Královna Nefertari u královy pravé nohy, princezna Beketmumut u jeho levé nohy, vepředu princ Ramesse
 
Druhý severní kolos: princezna Meritamon, královna Muttuja a princezna Nefertari
 
Bránou mezi druhým a třetím kolosem se návštěvník dostane do velké chrámové síně podpírané osmi sloupy v podobě králových soch, dále pak do druhé sloupové síně, vestibulu a pak k vlastní svatyni chrámu.
 
Reliéfy vytesané na stěnách uvnitř chrámu zobrazují krále jak vykonává posvátné obřady před sluneční bárkou, dále scény symbolické i historické povahy.
 
Nechybí vyobrazení slavné bitvy u Kadeše v Sýrii, vyobrazení libyjské i núbijské války.
 

 
Malý chrám
 
Byl budován současně s velkým chrámem a byl zasvěcen bohyni Hathoře a Velké královské manželce, královně Nefertari. Jeho průčelí je tvořeno šesti stojícími postavami, vysokými 10 m, které jsou vytesány ve skále.
 
: Čtyři z nich představují samotného Ramesse II. A dvě královnu Nefertari. Každé stojí po boku princ a princezna. Malý chrám je svojí podobou vlastně zmenšeninou velkého chrámu, zahrnuje sloupovou síň tvořenou sochami bohyně Hathor, vestibul s postraními místnostmi a pochopitelně nezbytnou svatyni s výklenkem se sochou bohyně Hathory, která zde v podobě krávy ochraňuje krále.
 
Nikomu z návštěvníků nemůže uniknout dokonalá sochařská, malířská a architekturní práce starých egypťanů. Nástěnné malby a reliéfy jsou vysoce kvalitně kolorované a zanechávají dojem, jakoby byly malovány nedávno.
 
Dlouhá historie vykopávek chrámů v Abu Simbelu začínající v roce 1913 jeho objevením Samuelem Burckchardtem a končící jeho záchrannou před vodami asuánské přehrady by stačila na další obsáhlou kapitolu o chrámech v Abu Simbelu.
 
(U textu jsou přiloženy nejen fotografie Abu Simbelu z autorova archivu, ale i další autorovy fotografie z Egypta. Informace o nich získáte, pokud nad ně najedete kurzorem myši.)
 
Stanislav Šebek (soutěžní příspěvek, f500)


 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz