reklama

 
banan webhosting

Nebezpečí na silnicích

Od 1. ledna se musejí všichni řidiči v České republice - a nejenom oni - řídit podle nových pravidel silničního provozu. V platnost totiž vstoupil Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (č. 361). Nejde jen o tolik diskutované sedačky pro děti, zákaz telefonování z mobilního telefonu bez hands-free nebo změny ve vydávání řidičských průkazů - novinek je podstatně více. V následujícím textu se zaměříme na nejdůležitější pravidla, která musejí všichni účastníci silničního provozu dodržovat. Hlavní důraz přitom klademe právě na novinky z ledna 2001.
 
Ještě než se budeme věnovat jednotlivým tématům, uveďme, že nový zákon vyšel ve Sbírce zákonů v částce 98 rozeslané 19. října 2000 (Jde o Zákon 361 - Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů). Jeho doslovné znění (ve formátu PDF) naleznete na adrese: http://www.mvcr.cz/sbirka/2000/zakony4q.html#castka_98 .
 

 
Chodci
 
Jednou z nejznámějších změn zakotvených v novém zákoně je změna přednosti chodců. Od 1. ledna jsou všichni řidiči (kromě řidičů tramvají) povinni umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky. Povinností řidiče je tedy přibližovat se k přechodu takovou rychlostí, aby mohl toto pravidlo splnit. Uvedené ustanovení neplatí pouze na přechodech, kde je doprava řízena semafory.
 
Je ovšem třeba si uvědomit, že i chodci mají své povinnosti - zejména musejí dát přednost tramvaji a nesmějí vstupovat do vozovky těsně před přibližující se vozidlo. A je-li blíže než 50 m přechod pro chodce, nadchod nebo podchod vyznačený příslušnými dopravními značkami, musí chodec využít k přecházení těchto prostředků.
 

 
Sedačky
 
Hodně se mluví také o povinnosti přepravovat děti do 12 let a osoby do 18 let měřící pod 150 cm ve speciálním zádržném systému (např. autosedačce). Při použití tohoto systému může zmíněná osoba sedět i na sedačce vedle řidiče, ovšem pouze za předpokladu, že zde není airbag (pokud ho nelze dočasně deaktivovat). Povinnost použít speciální sedačky neplatí pro osoby, u kterých je jich zdravotní stav nebo tělesná dispozice použití zádržného systému neumožňuje.
 

 
Světla
 
Po dobu platnosti zimního času (řidiči motocyklů dokonce po celý rok) jsou řidiči nově povinni mít po celý den rozsvícená světla. Novinkou je rovněž povinnost zapnout výstražná světla, je-li třeba upozornit ostatní řidiče na hrozící nebezpečí, např. na nutnost náhlé změny rychlosti jízdy.
 

 
Mobily a cigarety
 
Od prvního ledna není možné držet za jízdy mobilní telefon při telefonování v ruce - je tedy třeba použít tzv. handsfree (některé telefony mají již takovou funkci zabudovánu v sobě - pak by měl tedy postačit pouze odpovídající držák). Řidiči také nesmějí kouřit při jízdě na motocyklu, mopedu a na jízdním kole, kouřit za jízdy nesmějí rovněž řidiči MHD a taxislužby.
 

 
Cyklisté, motocyklisté, lyžaři...
 
Při jízdě na motocyklu nebo mopedu je třeba mít na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přilbu a chránit si vhodným způsobem oči (to neplatí, pokud by taková ochrana ztěžovala jízdu, např. padá-li sníh). Stejná povinnost se týká i všech cyklistů do 15 let. Na druhém sedadle motocyklu nesmí řidič přepravovat osobu mladší 12 let.
 
Cyklisté do 10 let mohou použít k jízdě veřejné komunikace jen pod dohledem osoby starší 15 let. Je-li pro danou trasu k dispozici stezka pro cyklisty nebo jim vyhrazený jízdní pruh, jsou cyklisté povinni je využít. Tyto prostředky smějí použít i jezdci na kolečkových bruslích nebo na lyžích.
 

 
Další povinnosti
 
Řidiči jsou nově povinni dát přednost vozidlům, jedoucím po kruhovém objezdu (dosud tuto přednost zpravidla upravovaly příslušné dopravní značky). Řidič také nesmí předjíždět na přechodu pro chodce a na křižovatce která není řízena semafory, pokud jede po jiné než po hlavní silnici a nejedná-li se o předjíždění zprava (vozidla, které odbočuje vlevo).
 
Účastník provozu nesmí používat technické prostředky a zařízení, která znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií nebo Vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
 
Rovněž je zakázáno používat dálnici pro vozidla a jízdní soupravy, jejichž nejvyšší povolená rychlost je nižší než 80 km/h. A nesmějí být přepravovány osoby v ložném prostoru nákladního automobilu a v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru.
 
Řidič nesmí obtěžovat ostatní účastníky silničního provozu - a to např. nadměrným hlukem, rozstřikováním bláta a kaluží nebo zbytečným ponecháním motoru v chodu.
 
Dojde-li k poruše vozidla nebo k nehodě a v jejím důsledku k zastavení vozidla v tunelu, musí řidič neprodleně vypnout motor i případné nezávislé topení. Je třeba rovněž učinit opatření k zajištění bezpečnosti včetně opuštění vozidla do vyhrazených prostor.
 
Při jízdě se sněhovými řetězy je maximální rychlost omezena na 50 km/h
 

 
Řidičské průkazy
 
Novinkou jsou také řidičské průkazy ve formě, která je používána v zemích Evropské unie. Řidičské průkazy vydané do 30. 6. 1964 je třeba vyměnit do 2 let od nabytí účinnosti zákona, ostatní do 5 let (§134).
 
Správní činnosti související s provozem na pozemních komunikacích jsou z inspektorátů Policie České republiky převedeny na okresní úřady a související činnosti Ministerstva vnitra převezme Ministerstvo dopravy a spojů. Policie bude ovšem i nadále dohlížet nad bezpečností silničního provozu, udělovat pokuty a vést evidenci dopravních nehod. Registr řidičů nyní vede okresní úřad, centrální registr příslušné ministerstvo.
 
(pen, dom)

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz