reklama

 
banan webhosting

Je létání bezpečné?

:Počátek letošního roku byl pro leteckou dopravu opravdu smolný - jenom v lednu došlo ke 2 vážným nehodám těsně za sebou a ani další měsíce se neobešly bez nehod. K zatím poslední došlo minulý čtvrtek v Číně. Za necelý první půlrok statistika NTSB uvádí celkem 675 mrtvých v souvislosti s leteckým provozem. Je tedy létání skutečně bezpečné?
 
Řada cestujících se přiznává, že má při vzletu i při přistání letadla tak trochu strach a udává se, že až 10 % populace není ochotno za žádných okolností usednout do letadla. Nejde jenom o to, že se při letu člověk zpravidla nachází ve výšce okolo 10 - 11 km, ale také o pocit naprosté bezmocnosti. Venku je teplota -50 až - 60 stupňů Celsia a vzduch je velmi řídký. V porovnání s ostatními druhy dopravy je tedy každá nehoda podstatně nebezpečnější. Podle údajů Ministerstva dopravy USA a bylo např. v USA v roce 1998 jen 0,58 % automobilových havárií fatálních (způsobily smrt účastníka), v případě letecké dopravy toto číslo (podle The National Transportation Safety Board - NTSB) činí 19,12 %.
 

 
Terorismus
 
Některé nehody mají na svědomí teroristé. V letech 1950 až 1999 došlo na palubách letadel po celém světě k více než stovce explozí s katastrofálními důsledky. Zabito bylo takřka 2 500 tisíce lidí - jenom bomba na palubě letu Pan Am 103 v roce 1988 připravila o život 270 lidí, z nichž 11 zabily trosky, které dopadly na zem.
 
Jaké jsou další příčiny havárií? Například v průběhu 90. let měli 42 % všech nehod na svědomí piloti (jejich podíl však v průběhu let stále klesal, např. v 60. letech jim bylo přičítáno 56 % nehod). Mechanické selhání letadel si vyžádalo 23 % nehod, počasí 15 %, terorismus 10 %, 9 % chyby posádky (mimo pilotů) a zbylé 1 % zbývá na ostatní příčiny.
 
Přestože měl terorismus za posledních 50 let na svědomí "jen" cca 10 % všech nehod, obrátila se proti němu velká pozornost institucí zabývajících se bezpečností letecké dopravy i samotných leteckých společností. Počátkem 60. let se v USA začalo s velmi silnou kontrolou zaměřenou proti osobním zbraním na palubách letadel, následovalo vybavení letišť screeningovými přístroji kontrolujících obsah všech zavazadel mířících do letadel. V současné době mj. platí, že letadlo nesmí odletět bez svého cestujícího - pokud tedy pošlete kufr zvlášť, můžete klidně přijít k odletu svého letadla pozdě - bez vás by totiž nemělo odletět (ale mohou váš kufr samozřejmě najít a vyložit).
 

 
Jiná nebezpečí
 
V letadlech se ale skrývají i jiná nebezpečí. Podle některých studií má totiž letecká přeprava i další negativní vlivy na lidské zdraví. Počínaje problémy, které si pasažéři způsobí sami prostřednictvím alkoholu nebo kvůli zapomenutým lékům a konče zvýšeným procentem nákaz zápalem plic a infarktů. Řada z těchto problémů (až 60 %) se prý ovšem cestováním letadlem pouze přiblíží - a pravděpodobně by k nim došlo stejně, jenom později.
 
Letecká doprava nemá díky své rychlosti a relativnímu pohodlí v podstatě žádnou alternativu. Toto tvrzení platí zcela nepochybně pro transkontinentální lety, jinak můžete volit zpravidla výrazně pomalejší dopravu automobilovou nebo vlakovou. (Slovo "zpravidla" je v minulé větě použito záměrně - když má letadlo díky povětrnostním podmínkám několikahodinové zpoždění, nebo máte možnost zvolit jako dopravní prostředek rychlovlak, může být alternativní doprava rychlejší).
 
Často se udává, že je přeprava letadlem bezpečnější než ostatní druhy dopravy. Záleží samozřejmě na úhlu pohledu. Vyjdeme-li ze statistik výše zmíněných amerických institucí, pak bylo v USA v roce 1998 zabito 1 909 osob (o rok později podle předběžných výsledků o 1 méně), zatímco na silnicích zemřelo 41 471 lidí. To by samozřejmě hovořilo pro letadla.
 
Jsou letadla bezpečná?
 
Na uvedená čísla se ale můžeme podívat i jinak. Pokud letadla ve zmíněném roce celkem uletěla 18 757 200 000 kilometrů, pak průměrně zvládla 9 825 668 km bez nehody a 51 389 589 km bez vážné (smrtelné) nehody. Automobily ujely ve stejném období celkem 4 216 108 600 000 km, což znamená 665 526 km bez nehody a 113 699 970 bez smrtelné nehody. Druhé číslo je oproti letecké dopravě více než dvojnásobné. Pravdou ovšem je, že s čísly se dá čarovat jakkoli - a mezi smrtelné nehody se při letecké dopravě v uvedených statistikách počítají i ty, kdy některý z cestujících při nezdařeném manévru přišel o život jen proto, že nebyl připoután bezpečnostními pásy. Těch opravdu velkých neštěstí je naštěstí opravdu relativně málo - zato však zaplní titulní stránky novin a stanou se vděčným tématem televizního zpravodajství.
 
Přesto se při příštím startu většina z nás asi bude zase trochu bát. Možná je to dobře. Alespoň dodržíme všechny bezpečnostní předpisy týkající se vypnutí mobilních telefonů, CD přehrávačů nebo přenosných osobních počítačů a (byť s trochou nevole) vyslechneme informace o všech pomůckách, které nám v případě nehody mohou zachránit život. Šťastnou cestu!
 

 
Petr Mandík

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz