reklama

 
banan webhosting

Nesmrtelný sv. Jan Nepomucký

:Dnes vás chceme nalákat na jeden pamlsek z architektonického lahůdkářství naší země. Je sice už téměř po výletní sezóně, ale tenhle typ na výlet by neměl ve vašich cestovatelských plánech na další rok určitě chybět. Nedaleko Žďáru nad Sázavou, v místě dnes zvaném Zelená Hora se nachází jeden ze skvostů české barokní architektury, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. O jeho stavbě rozhodl u příležitosti svatořečení sv. Jana Nepomuckého opat Václav Vejmluvova a vybral si pro uskutečnění svého záměru mistra nad mistry - Jana Blažeje Santiniho (1667 - 1723). Ten vytvořil v letech 1719-1722, tedy těsně před svou smrtí, jedinečné dílo barokní gotiky, které coby světový unikát bylo zařazeno v roce 1994 také do světového kulturního dědictví UNESCO. Santiniho geniální prostorová imaginace stvořila jedinečnou architektonickou jednotu kostela s ambitem, který byl coby dominanta postaven na vrcholu kopce a zůstává tak ideově věren tehdejšímu trendu barokizace krajiny. Ideovou koncepcí kostela je symbolika pěticípé hvězdy, která koresponduje s legendou o sv. Janu Nepomuckém, kolem jehož mrtvého těla se zjevilo 5 hvězd. Půdorys kostela je odvozen z kruhu s vepsaným desetiúhelníkem (pěticípá hvězda), do areálu vede pět vchodů, uvnitř kostela je pět oltářů. Po obvodu půdorysu se střídá pět kaplí oválných a trojúhelníkových. Santiniho genialita spočívá v ojedinělé syntéze dynamiky baroka a vzletnosti a lehkosti gotické konstrukce. Tím, že upravil gotické články a použil je na barokní stavbě vytvořil zcela jedinečný architektonický celek zcela bez horizontál, vše je podřízeno malebným křivkám a rafinované hře se světlem. Vzdušná kopule s lunetami je nesena deseti pilíři a zcela úmyslně není zatížena freskovou výzdobou. Ta se omezuje pouze na symbol jazyka světce v centru a štukovým naznačením gotického žebroví. Barok s gotikou a se prolínají i v sochařské výzdobě chrámu. Hlavní oltář je gotický, znázornění andělů a sv. Jana je pro změnu barokní. Pět velkých soch na oltáři a tři malé symbolizují věk 53 let, tedy věk smrti Jana Nepomuckého. Exteriér a interiér chrámu jsou ve vzájemném tvarovém kontrastu, vnitřní členění architektury jakoby neodpovídalo jeho exteriérové formě. Tento kontrast tak vytváří vskutku jedinečnou atmosféru celé architektury. Kolem kostela navíc vybudoval Santini zaklenutý ochoz - ambit, který skýtal přístřeší poutníkům. I tento věnec ambitu je plně podřízen symbolice pěticípé hvězdy a proto je do jeho celku vkomponováno pět bran a kaplí.
 
Ale dost popisu, tohle opravdu musíte vidět na vlastní oči.
 

 

 
Pepa (dom., zahr.)
 


 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz