reklama

 
banan webhosting

Jak se různé tlaky podílejí na počasí

Jedněmi z nejdůležitějších meteorologických útvarů jsou tlakové níže, nazývané také cyklóny, a tlakové výše, nazývané též anticyklóny. V čem jsou ale tak důležité? A je pravda, že tlaková níže vždy přinese chladné počasí a tlaková výše naopak?
 
Tlaková níže je jev, kdy se nad určitou částí Země vytvoří oblast s výrazně nižším tlakem vzduchu, než je okolo. Směrem do jejího středu přitom tlak klesá. Na synoptických mapách, které můžete vidět např. při hlavní předpovědi počasí na ČT1, je tlaková níže vyznačena písmenem N (podobně v německy mluvících zemích T a v anglicky L). Tlak ve středu níže může klesnout až na 930 hPa, průměr tlakové níže bývá několik set i tisíc km. Střed níže se může pohybovat, zpravidla urazí cca 1 000 km za 24 hodin.
 
Z míst s vyšším tlakem vzduchu proudí vzduch do tlakové níže ve zřejmé snaze dosáhnout fyzikální rovnováhy. Proudění vzduchu se vlivem zemské rotace stáčí, takže vzniká gigantický vír. Na severní polokouli má směr proti pohybu hodinových ručiček, na jižní opačný. Ve středu tlakové níže vzduch stoupá vzhůru, čímž dochází ke kondenzaci vodní páry. Proto bývá v oblastech tlakových níží oblačné počasí, v létě chladnější, v zimě naopak teplejší. Díky rotaci s sebou tlakové níže strhávají na svých okrajích vzduch a nesou ho do jiných oblastí, takže když např. tlaková níže postupuje od západu k východu přes naše území, začne k nám za ní foukat studený vzduch od severu.
 
Tlaková výše je zase jev, kdy se nad určitou částí Země vytvoří oblast s výrazně vyšším tlakem vzduchu, než je okolo. Směrem do jejího středu tlak stoupá. Na výše zmíněných synoptických mapách je tlaková níže vyznačena písmenem V (podobně v německy nebo anglicky mluvících zemích H). Tlak ve středu níže může stoupnout až na 1 065 hPa. Průměr tlakové výše bývá podstatně větší než v případě níže, tlaková výše se navíc zpravidla nepohybuje, nebo jen velmi pomalu.
 
Z tlakové výše proudí vzduch do míst s nižším tlakem, i zde se vzduch působením zemské rotace stáčí - na severní polokouli po směru hodinových ručiček, na jižní naopak. V tlakové výši vzduch sestupuje dolů, otepluje se a vysušuje, proto v tlakových výších bývá teplé a jasné počasí. V zimě však tlaková výše přináší ochlazení. I okraje tlakových výší s sebou pochopitelně strhávají vzduch a nesou ho do jiných oblastí.
 
Na závěr zmiňme ještě tropickou níži (cyklónu), která vzniká nad tropickými oceány. Vyznačuje se vysokou intenzitou a ničivými účinky. V různých oblastech Země bývá označována jako tajfun, cyklóna nebo hurikán. Průměr tropické cyklóny bývá několik desítek až set kilometrů, rychlost větru až 400 km/h. Navíc bývá doprovázena i průtrží mračen.
 
(pen, dom)

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz