reklama

 
banan webhosting

Gotika: katedrály dílem barbarů?

:Jezdíte obdivovat gotické katedrály do Paříže? Přijdou vám jako vrchol středověké spirituality, místa skrývající cosi tajemného až magického, skryté symboly, které se snažil popsal Fulcaneli ve svém Tajemství katedrál? A jak by vám bylo, kdybych vám teď řekl, že celá gotika je vlastně uměním barbarů? A přesto je tomu tak...
 
Tedy, nechci se pouštět do polemik o dějinách umění, ale znáte latinské nomen-omen? A co se týče původu jména "gotika", to opravdu není nijak lichotivé. Toto označení se totiž v době gotického slohu vůbec nepoužívalo. Objevilo se až v následující renesanci. V tehdejší atmosféře, plné obdivu k zašlé slávě antiky (která se ovšem realizovala různě - např. skupina nadšenců se pokusila obnovit řecké drama a místo toho se v Itálii zrodila opera), se mezidobí po pádu Říma nehodnotilo právě lichotivě. A název gotika logicky odkazuje ke Gótům, tedy barbarům, jedněm z kmenů, které zničily starověký Řím.
 
Vlastní Gótové se dělili na západní (Vizigoti) a východní (Ostrogoti) větev. Tyto kmeny mají zásluhu na vyplenění Athén, zničení věštírny v řeckých Delfách, Vizigóti posléze dokonce dobyli samotný Řím (třebaže ho při tom zpustošili méně, než při další podobné epizodě kmen Vandalů). Po pádu antického světa se Ostrogóti usadili v Itálii, kde jejich stát zničil byzantský vojevůdce Belisar. Vizigóti vytvořili říši na uzemí dnešního Španělska, které posléze padla za oběť arabským sborům valících se přes severní okraj Afriky.
 
Jak vidno, dějiny obou kmenů jsou zajímavé, ale příkladem kulturnosti nikdy nebyly. A tak jejich nálepku dostala gotika. ostatně, není to první ani poslední případ, kdy nějaké později běžně používané slovo vzniklo původně z hanlivého označení. Abychom se podobně jako renesanční jedinci odkázali na antiku - české slovo "specialista" původně odpovídalo významem "omezenec". A totéž s posuny jmen platí samozřejmě i naopak: dnes urážlivý výraz idiot naopak znamenal něco jako "soukromník" nebo "člověk veřejně se neangažující".
 
Dnes však oproti renesanci převládá poněkud odlišnější pohled na gotiku. V jednom pojetí je "Evropa tam,kde jsou katedrály", přičemž tato koncepce, ať už se míní geopoliticky nebo spíše kulturně, vlastně z Evropy vyřazuje celý pravoslavný svět.
 
Pavel Houser


 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz