reklama

 
banan webhosting
 Základní informace 
 
Vlajka - Kanada - doklady, víza a režim vstupu

Kanada - doklady, víza a režim vstupu

Doklady
 
Při cestách do Kanady se vyžaduje platný cestovní pas vybavený datovou stránkou se strojově čitelnou zónou a zpáteční letenka. Doba platnosti českého pasu musí být nejméně šest měsíců ode dne vstupu do Kanady. K řízení motorového vozidla při turistických cestách postačuje český platný řidičský průkaz, doporučuje se však používat mezinárodní řidičský průkaz.
 
Víza a režim vstupu
 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. S účinností od 1. listopadu 2007 Kanada zrušila vízovou povinnost pro občany ČR k cestám do země. Zrušení vízové povinnosti se vztahuje na české občany – držitele cestovního dokladu ČR (turistického, služebního či diplomatického) při cestách do Kanady do šesti měsíců délky pobytu. Bezvízový styk se vztahuje i na krátkodobá studia (např. jazykové kurzy) či jednosemestrální výměnné studijní pobyty za podmínky, že návštěvník nebude po dobu pobytu provozovat žádnou výdělečnou činnost. Ať již návštěvník přijíždí do Kanady jako turista v rámci bezvízového styku či jako student a/nebo pracovník na pracovní či jiné dlouhodobé povolení, musí být schopen se při vstupu na kanadské území na vyzvání kanadského imigračního úředníka prokázat zejména - platným cestovním pasem; doba platnosti tohoto pasu musí být nejméně šest měsíců ode dne vstupu do Kanady, pas musí být vybaven datovou stránkou se strojově čitelnou zónou a musí mít minimálně jednu stránku určenou k udělování víz prázdnou. Pro děti do pěti let věku cestující v doprovodu rodičů nebo jejich zákonných zástupců platí do 1. dubna 2008 výjimka z povinnosti prokázat se pasem vybaveným datovou stránkou se strojově čitelnou zónou, - kompletním harmonogramem cesty včetně dat odjezdu a příjezdu, - dokladem o dostupných finančních prostředcích dostatečných pro plánovaný pobyt v Kanadě (výpis z bankovního účtu, platební karty, cestovní šeky apod.). Výše těchto prostředků není přesně stanovena, ale rozhodujícím faktorem je délka a charakter pobytu v Kanadě. Pro turistické účely je doporučena částka 100 až 150 CAD na osobu a den. Finanční prostředky může návštěvník prokazovat buď v hotovosti nebo v cestovních šecích, kreditních kartách apod., - dokladem o zajištěném ubytování, - dokladem o zajištěném cestovním zdravotním pojištění, - při služebních cestách pozváním kanadského partnera, - dobrým zdravotním stavem; tzn., že nesmí např. trpět nakažlivou nemocí, která je snadno přenosná (tuberkulóza, ale nikoliv např. AIDS), - má dostatek finančních prostředků ke krytí nákladů k pobytu. Pro pobyty delší šesti měsíců jakož i pro pracovní (výdělečné) pobyty včetně pobytu s využitím Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže (tzv. „Youth Mobility“) platí samozřejmě i nadále vízová povinnost. Od 1. ledna 2008 vyřizuje žádosti o dlouhodobá víza žadatelů z České republiky Velvyslanectví Kanady ve Vídni. Podmínky podávání žádosti o dlouhodobé vízum ke vstupu do Kanady zůstávají i po zrušení vízové povinnosti nezměněny. Poplatek za zpracování žádosti je 150 CAD; originál potvrzení ČSOB o zaplacení poplatku činí další přílohu k žádosti. Každá žádost se řeší individuálně. Žadatel může být na základě rozhodnutí konzula pozván na pohovor nebo k předložení dalších dokumentů, taktéž i vyzván k lékařské prohlídce. O dalších podrobnostech vízového řízení se doporučujeme informovat přímo na kanadském zastupitelském úřadě. Zaplacení poplatku a předložení žádosti nezavazuje vládu Kanady k udělení víza. Při odmítnutí žádosti se vízový poplatek žadateli nevrací. Na území Kanady lze bez víza pobývat maximálně 6 měsíců ode dne vstupu. Kanadský imigrační úředník, disponující širokými pravomocemi, může i přes existenci platného víza vstup na území Kanady odepřít či zmíněnou šestiměsíční dobu zkrátit, a to vyznačením data, do kterého musí návštěvník Kanadu opustit. Zápis provede do cestovního pasu u vstupního razítka (často vyznačením data zpátečního letu z Kanady). Stejně tak kanadské imigrační orgány vyhostí ze země každého, kdo by jakýmkoli způsobem porušil kanadské imigrační předpisy (např. překročil povolenou dobu pobytu, porušil zákaz výdělečné činnosti apod.). Splnění podmínek pro umožnění vstupu na kanadské území prokazuje návštěvník zejména vyplněním celní deklarace na palubě letadla. Po přistání na letišti nebo jiném hraničním přechodu může být navíc podroben krátkému pohovoru (interview). Splnění některých z uvedených podmínek (např. dostatečnou platnost cestovního dokladu) však může od návštěvníka vyžadovat i přepravce ještě před nástupem do letadla do Kanady. Nesplnění podmínek může být pro převpravce důvodem k vyloučení z přepravy. Pokud má občan ČR v úmyslu v Kanadě studovat nebo pracovat, musí o studijní nebo pracovní povolení požádat mimo Kanadu, tzn. na zastupitelském úřadě Kanady s vízovým oddělením. Studijní povolení bude vydáno žadateli po předložení příslušných dokumentů, jako jsou např. dopis z univerzity, kde hodlá žadatel studovat, lékařské osvědčení, doklad stvrzující finanční krytí studia. Obdobné podmínky platí i pro pracovní povolení, které zahrnuje kategorii tzv. "au-pair". Přesné informace včetně potřebných formulářů je možné získat na každém ZÚ Kanady. V žádném případě není možno zneužít turistického vízového režimu pro účely zaměstnání či studijního pobytu. Takový návštěvník se vystavuje nebezpečí vyhoštění ze země. Rovněž není možné požádat během pobytu na území Kanady o přistěhování do země, a to ani za účelem spojení rodin. V případě zájmu o prodloužení pobytu je nutné požádat orgány (CIC) se sídlem ve všech hlavních městech provincií o povolení, a to nejméně 30 dnů před vypršením povolené doby pobytu, s tím, že podání žádosti o prodloužení turistického pobytu je spojeno se zaplacením nevratného poplatku ve výši 75 - 150 CAD podle typu žádosti. Důrazně se nedoporučuje pokoušet se o „prodloužení" pobytu v Kanadě odcestováním do USA a poté, po obdržení nového turistického víza opět vstoupit na území Kanady. Takto účelové „cestování“ může vést k odepření vstupu zpět na území Kanady a následným problémům s kanadským imigračním úřadem, popř. již k odepření vstupu na území USA. I v opačném směru - pokus o vstup na území Kanady ze Spojených států ke konci povoleného pobytu v USA a o zpětný vstup do USA po určitém pobytu v Kanadě - je tento způsob cestování velmi riskantní. Porušení kanadských imigračních předpisů může vyústit v několikaletý zákaz pobytu na území Kanady. Velmi přísně je posuzován i pokus o či dokonání ilegálního vstupu na území USA. V této souvislosti se upozorňuje, že možnost udělení víza do USA (jakéhokoliv typu) na zastupitelských úřadech USA v Kanadě je minimální, stejně jako udělení kanadského víza na území USA. Intervence českých úřadů po rozhodnutí o neudělení amerického víza je vyloučena. Přihlašovací povinnost v Kanadě neexistuje. Oblíbenou formou cestování je autoturistika zabezpečená širokou sítí autopůjčoven. Při výpůjčce vozidla je však třeba mít na paměti, že nezbytnou podmínkou pro její realizaci je předložení platné kreditní karty, např. Visa, Master Card, Amex, akceptované na americkém kontinentu. Velmi často je možné se setkat i s tím, že autopůjčovna odmítne přijmout hotovost a požaduje číslo kreditní karty. K řízení motorového vozidla při turistických cestách se pro usnadnění a předejití případných nedorozumění s příslušníky kanadské policie doporučuje zajistit si mezinárodní ŘP. Samostatně cestující děti mladší 16 let musejí předložit i notářsky ověřený souhlas rodičů či jiného zákonného zástupce s cestou do Kanady a informace k osobě, která se o ně v Kanadě postará. Veškeré další dotazy a žádosti o upřesňující či doplňující informace je třeba adresovat Velvyslanectví Kanady v Praze, www.canada.cz.
 
Zdroj informaci: Ministerstvo zahraničních věcí
 
 Blogy našich čtenářů 
 
O této zemi zatím žádný z našich čtenářů ve svém blogu nepsal. Buďte první! Více informací naleznete zde.
 Články o zemi 
 
 • Určit bohatství jednotlivých zemí - a životní úroveň lidí v nich žijících - není jednoduchou záležitostí. K dispozici je řada ukazatelů, každý však situaci svým způsobem zkresluje. Jednou z možností, jak si udělat obrázek o ekonomické situaci v zemi, kam se vydáváte, je zjistit, jak svobodná je zdejší ekonomika. >>>
   

 • Možná se to stalo i vám: vyrazili jste někam do zahraničí obdivovat zdejší pamětihodnosti nebo za nákupy - a když jste přijeli, ukázalo se, že je zde státní svátek a všude tudíž zavřeno. Nebo jste naopak chctěli navštívit nějaké místo, kde se právě slaví? V obou případech byste patrně přivítali přehled svátků v zahraničí. >>>
   

 • Když někdo prohlásí, že ""jede do Ameriky,"" většina z nás si patrně vybaví mrakodrapy, Disneylandy a další ""atrakce"" Spojených států amerických. A pokud upřesní na Severní Ameriku, pak už je to skoro jasné. Ale v Severní Americe je ještě jedna velká země, země, která má s USA mnohé společné - ale mnohé je tu také odlišné. Kanada. Země nedotčených lesů, jezer, ale také unikátní směsi různých kultur. Země, kde na 125krát větším území než je Česká republika žije jen 3krát tolik obyvatel. >>>
   

 • Pokud se cestou do zahraničí nevyhnete velkým městům, může se vám stát, že narazíte na problém využití místní hromadné dopravy. Tam, kde je součástí dopravního systému metro, můžete využít následujícího seznamu měst, u kterých je k dispozici nejen plánek podzemní dráhy, ale také program pro vyhledání optimálního spojení. >>>
   

 • Naše vysněná cesta do Kanady se stala skutečností po příletu do Calgary. Město nás však moc nelákalo a tak jsme vyrazili hned do nedaleké přírody Kananaskis county. Ačkoliv bylo léto, počasí nám ukázalo jaké je to v Kanadě... (Mimochodem - v tomto textu zavítáme i za medvědy Grizzly na Aljašku.) >>>
   

 • Svůj dávný sen se rozhodl si splnit Jacques Desbois. Na tom by nebylo nic zvláštního - kdyby ovšem jeho snem nebylo vybudovat hotel z ledu. A nejen jej vybudovat, ale také prodávat v něm noclehy turistům. Dodejme, že zatím se mu to daří více než dobře, a že rozhodně není jediný. >>>
   

 • Zamiřte s námi do hor. Do majestátného horského pásu, jehož většina štítů překonává výšku 3000 m n.m. Stovky kilometrů neporušuje tyto horské hradby žádné údolí. V jižních částech Rockies patří k nejvyšším štítům obtížně dostupný Mt. Alberta (3828 m), zašpičatělý ""Matterhorn Ameriky"" Mt. Assiniboine (3618 m), dále Mt. Lefroy (3498 m) a Mt. Victoria (3461 m).  >>>
   

 • V době hluboké totality jsem byl vybrán do instalační skupiny pavilonu The Roundhouse na světovou výstavu Expo 86 v kanadském Vancouveru. V té době byla cesta do Kanady nesplnitelným snem každého Čecha - a já bych se teď s vámi chtěl podělit o své zážitky z z Britské Kolumbie.  >>>
   

 • Také vám někdy vrtá hlavou ve kterém městě na světě se nejlépe žije a kam je nejlepší vyjet na dovolenou? Nabízíme vám odpověď. Společnost Wiliam M. Mercer sestavuje každoročně žebříček více než 210 měst, u nichž porovnává např. životní prostředí, možnosti zábavy, dopravu a řadu dalších parametrů. Jak dopadlo poslední hodnocení? Spojené státy a Austrálie jsou na tom nejlépe, pokud jde o nabídku odpočinku a zábavy, severu Evropy se zase dobře daří vypořádat se s hromadnou dopravou a celkově nejlépe se prý žije ve Vancouveru a v Curychu. Ale třeba ani Praha si nevedla špatně.    >>>
   

 • Skoro uprostřed jednoho asi 650 kilometrů dlouhého ostrova leží údolí. Nad ním se tyčí hory se špičkami pokrytými sněhem, přímo v něm pak leží jezero plné ryb. Lesy svádějí k výletům a v zimě zdejší rozsáhlé svahy a pláně k lyžování. Na východ odtud je oceán - a kdybyste to vzali přes hory na jihozápad, tak tam rovněž. Vždyť ono údolí, koneckonců, jak již bylo zmíněno, leží na ostrově. Tentokrát vás nelákáme do tropického ráje, ale na ostrov ležící mezi USA a Kanadou, na ostrov Vancouver, do údolí Comox. >>>
   

 Další informace 
 

Hlavní město: Ottawa

Státní zřízení: parlamentní monarchie, člen brit. společenství

Rozloha (km2): 9.976.140

Počet obyvatel: 33.390.141

Měna: 1 kanadský dolar (CAD) = 100 centů

Aktuální kurs: 1 CAD = 15,95 Kč (29.8.2008 - ČNB)

Počasí: historie počasí

Časové pásmo (zimní čas) :-7 (-6 hod. = letní čas) - Centrální část, další časová pásma

Jazyk: angličtina, francouzština

Národnostní složení: Kanaďané (95 %), Asiaté, Indiáni a Inuiti

Víry: řím. katolíci (46 %), protestanti (36 %)

Víza a zastoupení: mise státu v ČR, mise ČR, doklady pro vstup a víza

Další informace: geografické ukazatele, údaje o populaci, ekonomické ukazatele, doprava a komunikace, údaje o armádě

Národní hymna: text

 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 Počasí 
 
 Diskuze o zemi 
 
 

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz