reklama

 
banan webhosting
 Základní informace 
 
Vlajka - Irsko - doklady, víza a režim vstupu

Irsko - doklady, víza a režim vstupu

Doklady
 
Občan ČR může cestovat do Irska na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu, který je vybaven strojově čitelnou zónou a který nemá oddělenou vyznačenou část (t.j. bez odstřiženého rohu). Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Irska. Občan mladší 15 let může opustit území ČR s vlastním cestovním pasem. Bez vlastního cestovního pasu může cestovat jen s rodičem, v jehož cestovním pase je zapsán. Upozorňujeme však, že od 1.9.2006 již nelze dítě mladší 15 let do cestovního pasu rodiče zapsat. Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem mladším 15 let, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče. V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob) a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že „každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států“. Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Podmínky vstupu • při vstupu na území Irska nejsou vyžadovány finanční prostředky pro krytí nákladů pobytu v Irsku ani zpáteční letenka; • po příjezdu do Irska není stanovena povinnost registrovat se u Irské policie (Garda/y Síochána/y); • občané ČR nejsou povinni žádat o povolení k pobytu za účelem zaměstnání, podnikání nebo studia v Irsku; • občané ČR jsou oprávněni požádat o povolení k trvalému pobytu v Irsku (Residence Permit); v případě, že se rozhodnou požádat v Irsku o povolení k pobytu, obrátí se na registrační oddělení Garda/y Síochána/y v místě bydliště. Rodinní příslušníci Rodinní příslušníci občana ČR (jakékoliv státní příslušnosti) mají rovněž právo pobývat v Irsku. Rodinnými příslušníky jsou míněni partneři a děti do 21 let, pokud nejsou výdělečně činné. Pokud rodinní příslušníci nejsou občany některého ze států Evropského hospodářského prostoru (dále jen “EHP”) jsou povinni se zaregistrovat u irské policie, jestliže budou mít v úmyslu pobývat v Irsku déle než 90 dnů. Žádosti o povolení k pobytu se podávají na registračním oddělení Garda/y Síochána/y v místě bydliště. Řidičské průkazy Držitelé řidičských průkazů vydaných členským státem EU nebo EHP jsou oprávněni v Irsku řídit motorové vozidlo v souladu s platností jejich národního řidičského průkazu. Pojištění motorového vozidla je nutno prokázat "zelenou kartou". Pokud cizinci plánují pobývat v Irsku déle než 185 dnů v roce, jsou povinni požádat o výměnu národního řidičského průkazu za irský řidičský průkaz, aniž by museli skládat praktické zkoušky z řízení a testy teoretických znalostí. Registrace vozidel dovezených ze zahraničí Cizinci, kteří hodlají v Irsku pobývat déle než 185 dnů v roce, jsou povinni svůj automobil dovezený ze zahraničí přihlásit na irské značky. Trvalým pobytem se rozumí doba přesahující 185 dnů v roce. Majitel vozu je v tom případě povinen přihlásit automobil do konce následujícího pracovního dne po dovozu vozidla do Irska, a to u Revenue Commissioners/Vehicle Registration Office podle místa bydliště. S registrací je spojen poplatek a následné pojištění vozidla u irské pojišťovny. Více informaci lze nalézt na webových stránkách www.revenue.ie.
 
Víza a režim vstupu
 
Povolení k pobytu v Irsku – Residence Permit Občan ČR jako členského státu EU může pobývat v Irsku dočasně, pokud je zde na dovolené nebo pracuje po určitou dobu. Také zde může pobývat, pokud studuje nebo je v penzi či ztratil práci, a to tak dlouho, jak je schopný finančně pokrýt svůj pobyt. Občan ČR nepotřebuje k pobytu v Irsku do 90 dnů zvláštní víza. Jestliže má v úmyslu pobývat Irsku déle než 3 měsíce, může požádat o povolení k pobytu – Residence Permit. Vaši žádost vyřídí buď kancelář registrace cizinců (The Aliens Registration Office) se sídlem v Dublinu nebo místní policejní stanice (Garda Síochaná District). Podpůrné doklady pro žádost o povolení k pobytu – Residence Permit • za účelem zaměstnání je nutné předložit prohlášení podepsané zaměstnavatelem nebo v případě podnikání - doklad potvrzující, že žadatel samostatně podniká; • za účelem studia je nezbytné doložit potvrzení školy o studiu a doklad o zdravotním pojištění; současně je nutné prokázat vlastnictví finančních prostředků pro krytí nákladů pobytu žadatele a členů jeho rodiny, kteří jsou na něm finančně závislí; • pokud žádá o povolení k pobytu občan v penzi nebo občan nezaměstnaný, musí doložit zdravotní pojištění a finanční prostředky na pobyt; • ve všech případech žádostí o povolení k pobytu je třeba se prokázat cestovním pasem nebo občanským průkazem. Výjimky z práva na pobyt v Irsku Povolení k pobytu může být žadateli odmítnuto nebo může být požádán, aby opustil Irsko, pokud je důvodné podezření, že by mohl ohrozit veřejný pořádek nebo bezpečnost. Povolení k pobytu může být také odmítnuto z důvodu ochrany zdraví veřejnosti. Přes výše uvedené zjednodušení možnosti cestovat do Irska a pracovat zde bez pracovního povolení se doporučuje českým občanům: • cestovat do Irska s nepoškozeným cestovním pasem ČR, jehož platnost bude pokrývat zamýšlenou dobu pobytu v Irsku nebo s občanským průkazem se strojově čitelnými údaji; • mít znalost angličtiny na úrovni odpovídající účelu pobytu v Irsku; • pokud bude účelem pobytu v Irsku zaměstnání, mít pracovní místo a ubytování zajištěno již před cestou; • mít dostatečnou finanční rezervu, umožňující pobyt v Irsku a případný návrat do České republiky. Podrobné informace ohledně pobytových práv občanů zemí EU v Irsku lze nalézt na webových stránkách http://www.oasis.gov.ie. Právní předpisy, upravující otázky pobytu cizinců na území Irska lze nalézt na webu Department of Justice, Equality and Law Reform - http://www.justice.ie. Další praktické turistické informace lze nalézt na webových stránkách http://www.ireland.ie.
 
Zdroj informaci: Ministerstvo zahraničních věcí
 
 Blogy našich čtenářů 
 
O této zemi zatím žádný z našich čtenářů ve svém blogu nepsal. Buďte první! Více informací naleznete zde.
 Články o zemi 
 
 • Dublin hlavní město irské republiky se rozprostírá převážně na plochém terénu a rozděluje jej řeka Liffey River podobně jako Praha. Podobnou spojitost pak asociují místní hospůdky a piva. Značky se samozřejmě liší (místo Staropramenu Guinness apod.) A podobně jako u našeho zlatavého moku i toto místní černé zlato chutná nejlépe místních irských hospůdkách. >>>
   

 • Uisce Beatha. Živá voda. Tak říkají Irové své třikrát destilované whiskey. A stejně živí jsou i oni sami. Nesmírně kamarádské povahy, přátelské úsměvy a otevřená srdce čekají na kohokoli, kdo se na Zeleném ostrově ocitne. A kde jinde lze poznat zdejší obyvatele lépe než v nefalšovaném pubu. >>>
   

 • Epidemie kulhavky a slintavky začíná přinášet problémy také turistům. Po zahájení očistných akcích na letištích následuje železnice a Irsko dokonce zavádí významná omezení cestovního ruchu. Česká republika nyní nově uzavře na 70 turistických hraničních přechodů. >>>
   

 • Máte v úmyslu cestovat mezi evropskými zeměmi po vodě? Využijete trajektovou dopravu? Nebo si chcete dopřát jen nějakou okružní plavbu? Potom pro vás máme několik odkazů na společnosti, které vám tento způsob dopravy umožní. >>>
   

 • Nazývají ho zemí pohádek, hospůdek, mlhy a whisky. A v posledních letech díky přítoku zahraničních investic také malým hospodářským zázrakem. Ještě nedávno chudá země pomalu bohatne. V jistém smyslu však byla bohatá vždy - svou přírodou, kulturou i historií. Naším dnešním cílem je Irsko. >>>
   

 Další informace 
 

Hlavní město: Dublin (Baile Átha Cliath)

Státní zřízení: republika

Rozloha (km2): 70.280

Počet obyvatel: 4.109.838

Měna: 1 euro (EUR) = 100 centů

Aktuální kurs: 1 EUR = 24,74 Kč (29.8.2008 - ČNB)

Počasí: historie počasí

Časové pásmo (zimní čas) :-1 (0 hod. = letní čas)

Jazyk: irština, angličtina

Národnostní složení: Irové (94 %), Angličané a Walesané (3,6 %)

Víry: řím. katolíci (92 %), anglikáni (2,3 %)

Víza a zastoupení: mise státu v ČR, mise ČR, doklady pro vstup a víza

Další informace: geografické ukazatele, údaje o populaci, ekonomické ukazatele, doprava a komunikace, údaje o armádě

Národní hymna: text

 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 Počasí 
 
 Diskuze o zemi 
 
 

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz